Kurz Manželské večery

od autora: | 8. februára 2012

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Vás pozýva na KURZ MANŽELSKÉ VEČERY, ktorý sa začína v pondelok dňa 13. februára 2012 o 18:00 hod. v Diecéznom pastoračnom centre pre rodinu na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. Kurz trvá 8 týždňov vždy v ten istý deň týždňa ako jeho prvé stretnutie. Počet účastníkov je obmedzený, preto prosím svoj záujem nahláste v Centre pre rodinu v Banskej Bystrici do štvrtku 9. februára 2012  (048 472 02 21, 0915 973 985, 0903 722 188 alebo rodinabb@rodinabb.sk). Cely kurz je spoplatnený príspevkom 50 € na manželský pár. Počas kurzu bude k dispozícii za príspevok občerstvenie formou švédskych stolov.

Viac informácií o Kurze Manželské večery:

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý večer dostanete príležitosť niečo nové dozvedieť sa na tému daného večera a budete mať ako pár dosť času aj na rozhovor o téme. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Kto kurz vytvoril?

Kurz vytvorili ho manželia Leeovi, ktorí žijú v manželstve viac ako 30 rokov a majú štyri deti. Kurz vznikol v roku 1996 v Londýne a odvtedy sa ho zúčastnilo už mnoho tisíc manželských párov po celom svete.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať. Kurz je založený na kresťanských princípoch, avšak vysoko ocenili i mnohé páry z necirkevného prostredia. Viac informácií na www.manzelskevecery.sk

Ako kurz prebieha?

 • Pohostenie – každý večer začína malým pohostením pri sviečkach. Je to príležitosť stráviť čas spolu ako pár alebo s ďalšími pármi.
 • Príhovor – bude premietaný cez projektor ako záznam z originálneho kurzu od manželov Leeovcov avšak v českom dabingu.
 • Čas na diskusiu – Súčasťou príhovoru sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu ako pár. Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor nebude nikto ďalší počuť.
 • Domáce cvičenie – nikto ho nebude kontrolovať, ani hodnotiť, ide čisto o váš prospech. Cvičenie vám má pomôcť pokračovať v rozhovore aj doma.

Témy jednotlivých večerov:

 1. Vybudovať pevné základy
 2. Umenie komunikácie
 3. Riešenie konfliktov
 4. Sila odpustenia
 5. Rodičia a svokrovci
 6. Manželská intimita
 7. Láska v akcii
 8. Slávnostný večer – V čom spočíva pekné manželstvo?

Viac info na: www.manzelskevecery.sk

Foto: http://relationshipcentral.org/marriage-course