Kurzy pre matky na materskej dovolenke

od autora: | 1. júna 2011

Vďaka projektu „Využitie E-learningu pri vzdelávaní matiek na materskej dovolenke“, ktorý bol podporený z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy zrealizovalo v mesiacoch február-máj 2011 kurzy. Mamičky mali možnosť bezplatne navštevovať nasledovné kurzy:

  1. Práca s počítačom a administrovanie webovej stránky
  2. Ako zvládnuť e-learning
  3. Základy ekonomiky a podnikania – finančný manažment

Matky prostredníctvom projektu získali viac sebavedomia a sebadôvery v oblasti práce s počítačom a v oblasti podnikania, pričom majú možnosť lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Výstupom tohto projektu je zriadená mobilná počítačová učebňa, nainštalovaná E-learningová aplikácia Moodle, vytvorený študijný materiál, ktorý je mamičkám kedykoľvek k dispozícii.

Vďaka týmto kurzom mali mamičky možnosť rozšíriť respektíve získať nové vedomosti a počítačové zručnosti, ktoré veríme že budú v budúcnosti ocenené !