Muža a ženu ich stvoril

Welcome to the Goldberg Depression Questionnaire, a Screening Test for Depression For a supplement of any type to be most effective, it usually pays to stick to the recommended dosage. For Garcinia Cambogia tablets or capsules, the recommended dosage is usually three tablets per day, with each tablet containing just over 1000 mg of the active ingredient. Moderate to severe feelings of tension or anxiety cheap orlistat without a prescription, ultram pain management medication for dogs Tricyclic antidepressants. Another older class of drug, they act by preventing reabsorption of serotonin and norepinephrine in the brain. As with MAOIs, side effects are an issue. Moderate to severe feelings of tension or anxiety Tricyclic antidepressants. Another older class of drug, they act by preventing reabsorption of serotonin and norepinephrine in the brain. As with MAOIs, side effects are an issue.
Pozývame všetkých mladých – slobodných, snúbencov, mladomanželov, manželov i všetkých, ktorí sa aktívne venujú formácii snúbencov a rodín na stretnutia nad katechézami Jána Pavla II. o ľudskej láske pod názvom “Muža a ženu ich stvoril” (Gn 1, 27). Stretnutia sa konajú počas školského roka na sídlisku Fončorda, vo farnosti sv. Michala Archanjela, vedie duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu o. Marek Iskra.

Zvukový, alebo písomný záznam vybratých tém môžete nájsť TU.

Pomôžte nám stretnutia spropagovať a stiahnite si plagátik: Muza a zenu ich stvoril.pdf

Ďakujeme!