Prípravy na manželstvo

Svoj záujem o účasť na kurze adresujte e-mailom na adresu: bb.katedrala@fara.sk

Viac informácii o príprave do manželstva a podobných kurzoch nájdete na stránkach www.domanzelstva.sk