Monitoring správ

Na tomto mieste Vám ponúkame prehľad aktuálnych správ z niekoľkých spravodajských serverov na témy súvisiace s ochranou hodnoty manželstva a rodiny. Chceme Vám na jednom mieste ponúknuť možnosť nájsť rozličné správy alebo publikované analýzy a komentáre na vybrané témy. K daným témam taktiež zväčša uvádzame aj stanoviská biskupov rozličných krajín i posolstvá Sv. Otca.
Našou túžbou nie je vytvoriť priestor na diskusiu, ale na jednom mieste zhromažďovať už publikovaný materiál tak, aby sa v ňom dala získať základná orientácia o aktuálnom dianí v rámci vybraných tém.

 

Vstúpte

 

Po kliknutí sa Vám otvorí samostatný list s prehľadom správ.

Pozrite si materiály k téme Rodovej rovnosti:

Vatikán:

Slovensko:

 

Zahraničie: