Služba pre Vás

Služba

Obsah služby závisí od konkrétnej rodiny a jej potrieb.

Podpora zahŕňa:

 • fyzickú pomoc pri výchove, priamej starostlivosti a opatere deti
 • doučovanie
 • sprevádzanie na krúžky
 • vychádzky

Vedenie

Pomoc pri výchove k hodnotám a usmerňovaní detí vo vzťahu k:

 • rodičom
 • súrodencom
 • rovesníkom
 • spolužiakom
 • príbuzným

Poradenstvo

 • riešenia sociálnej situácie rodiny – prostredníctvom legislatívy
 • rodinné poradenstvo