Stretnutie o poznaní a radostnom žití lásky v každom veku

od autora: | 22. septembra 2011

Milí priatelia Centra pre rodinu srdečne Vás pozývame na posledné stretnutie v piatok, 24.  februára 2012 o 17:00 hod. do Centra pre rodinu v Banskej Bystrici na Stretnutie o poznaní a radostnom žití lásky v každom veku. Plodnosť nie je problém, ale dar.  Téma stretnutia:  Ekologické D O J Č E N I E .

Spolu s Vami chceme hľadať korene ľudského šťastia manželskej lásky medzi mužom a ženou. Chceme taktiež hľadať odpovede na mnohé otázky, ktoré zostávajú často nevypovedané, ale predsa hlboko skryté v mysliach mladých, dospievajúcich, slobodných i zadaných keď sa im podsúvajú iba nezrelé obrazy a neúplné vízie ľudského šťastia.

Tužíme spolu s Vami objaviť víziu, ktorá by napriek prekážkam mala nádej, že je schopná obstáť aj v búrkach dnešných dní. Objaviť cestu, ktorá vedie k naplneniu života v dôvernom celoživotnom spoločenstve lásky medzi mužom a ženou.

Cyklus plodnosti ženy. Spoznanie reči svojho tela.

Základy fungovania ľudskej plodnosti. Tehotenstvo.

Prirodzené plánovanie rodičovstva ako životný štýl

Kurz sa skladá z troch stretnutí v cca mesačných intervaloch. Kurz vedie odborne pripravený dobrovoľnícky manželský učiteľský pár, ktorý Vás podrobne zoznámi s metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života. Ich cieľom je :

•vysvetliť fungovanie ľudskej plodnosti a súvislosť základných procesov podieľajúcich sa na reprodukčnej fyziológii
•naučiť manželov pozorovať, zaznamenávať a hodnotiť príznaky ženskej plodnosti
•porovnať prirodzené metódy regulácie počatia /PPR/ a antikoncepciu
•predstaviť PPR ako životný štýl manželov, založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní vzájomnej jedinečnosti
•vysvetliť a ponúknuť riešenie na zvládnutie mimoriadnych situácií ako sú:
• nepravidelné cykly
• návrat plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením
• prechod a jeho zákonitosti
• pomoc pri dosiahnutí počatia
• mimomenštruačné krvácanie a iné špecifické situácie, ktoré sa môžu výnimočne ( ale reálne) vyskytnúť v živote ženy

Tešíme sa na stretnutie!
Centrum pre rodinu.

www.rodinabb.sk
www.lpp.sk