Ženy, podriaďujte sa mužom ako sa sluší v Pánovi. (Kol 3,18)

od autora: | 21. septembra 2012

Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!  (Kol 3,18)

Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí. (Kol 3,19)

 takto znie názov ďalšej katechézy o ľudskej láske,  

 na ktorú Vás  srdečne pozývame

 v sobotu 20. októbra 2012 o 13.30 hod

 Centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21,  Banská Bystrica 

Muži a ženy