2 alebo 3% z Vašich daní pre Centrum pre rodinu BB

od autora: | 5. apríla 2022

Milí priatelia, manželia, rodiny,
chceli by sme Vás poprosiť o podporu Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici poukázaním 2% resp. 3% (ako dobrovoľník v rôznej organizácii) z Vašich zaplatených daní.
Pomáhame rodinám, ale aj mládeži, slobodným, snúbencom, manželom.

Poukázaním 2 % z Vašich daní máte možnosť podporiť tieto aktivity:

  • Deň rodín
  • Národný Týždeň Manželstva
  • Kurzy plánovania rodičovstva
  • Duchovné poradenstvo, prednášky na rôzne témy týkajúce sa manželstva, rodiny a detí
  • Víkendové stretnutia pre bezdetné manželské páry
  • Projekt Ráchel- pomoc ženám, úlohou je poskytovať poradenstvo pri prenatálnych stratách – teda pomoc ženám, ktoré emocionálne trpia po spontánnom alebo umelom potrate.

Ďakujeme.

Údaje pre vyplnenie tlačiva Vyhlásenia

Riadok č. 15 (IČO): –
Pozor zarovnáva sa k pravému okraju
37951068  
Riadok č. 16Obchodné meno (názov):DIECÉZNE PASTORAČNÉ CENTRUM PRE RODINU BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZY
Právna forma: (zadáva sa ak tlačivo vyplňujete priamo na portáli finančnej správy)CIRKEVNÁ ORGANIZÁCIA
Sídlo: ulica, číslo, PSČ, obec (zadáva sa ak tlačivo vyplňujete priamo na portáli finančnej správy)KAPITULSKÁ 318/21; 974 00 BANSKÁ BYSTRICA

Na stiahnutie: