2010

– Fotoalbumy Centra pre rodinu nájdete TU…
– Chronologický prehľad aktivít:

 • 9.1., CPR, Školiaci seminár projektu sv. Benedikt – stretnutie lektorov prirodzených metód a absolventov štúdia Teológie manželstva a rodiny. fotogaléria
 • 9.1. CPR, Kurz Billingsovej ovulačnej metódy 1. stretnutie
 • 12.1. Rádio Lumen – stretnutie animátorov projektu Rádio Lumen spája Lumenrodiny
 • 14.1. Sv. omša pre rodiny v Rádiu Lumen – stiahni .mp3
 • 15.1. Požehnanie priestorov Diecézneho centra – fotogaléria
 • 16.-17.1., Badín, Kurz Škola rodiny
 • 23.1., CPR, Celoslovenské stretnutie Centier pre rodinu – fotogaléria
 • 23.1., CPR, Kurz symptotermálnej metódy plánovania rodičovstva 3. stretnutie – Regulácia plodnosti v období dojčenia – fotogaléria
 • 29.1., Bratislava, Konferenia o.z. PloDar – NaProTechnológia – DVD záznam z konferencie k dispozícii na požiadanie v Centre pre rodinu
 • 30.1., Nitra, Workshop na celoslovenskom stretnutí mladých „On je živý“ na tému „Podoby ľudskej lásky“ – DVD záznam z Workshopu k dispozícii na požiadanie v Centre pre rodinu.
 • 2.-3.2., Konigstein, Kirche im Not – Prezentacia projektu sv. Benedikt a Ján Mária Vianey na pôde Kirche im Not – fotogaléria
 • 9.2. Rádio Lumen – stretnutie animátorov projektu Rádio Lumen spája Lumenrodiny
 • 11.2. Sv. omša pre rodiny v Rádiu Lumen – stiahni .mp3
 • 12.2. Trnavá Hora – Hosťovská katechéza o ľudskej láske pre birmovancov
 • 13.2., CPR, Kurz Billingsova ovulačná metóda – 2. stretnutie.
 • 20.2. CPR, Kvartálne stretnutie absolventov školy rodiny. Hosť: Ad de Bruin. Téma: Odmietnutie – fotogaléria, – DVD záznam k dispozícii na požiadanie v Centre pre rodinu.
 • 21.-22.2., Badín, Kurz Škola rodiny
 • 3.3. BB, Hosťovská prednáška na ZŠ Štefana Moysesa
 • 4.3. Sv. omša pre rodiny v Rádiu Lumen – stiahni .mp3
 • 6.3., Chrenovec, Blízka príprava snúbencov v rámci pilotného projektu KBS Hosťovská prednáška „Mravné konanie ako odpoveď na Božie zjavenie“ – fotogaléria
 • 9.3. Martin, prezentácia záverov konferencie NaProTechnológie spoločenstvu lekárov v Martine.
 • 10.3. Bratislava, Zasadanie rady pre rodinu KBS
 • 11.3. BB, Hosťovská prednáška na ZŠ Spojová pre študentov 9. ročníka.
 • 12.3. Sebechleby, Hosť farnosti Sebechleby v rámci deviatnika k sv. Jozefovi.
 • 13.3.,CPR, Kurz Billingsová ovulačná metóda – 3. stretnutie
 • 16.3.,CPR, Hosťovská prednáška manželov Predáčovcov pre tehotné mamičky: Návrat plodnosti po pôrode – DVD záznam k dispozícii na požiadanie v Centre pre rodinu.
 • 16.3. CPR, Hosťovská prednáška manželove Predáčovcov  – Manželská láska za dverami spálne – DVD záznam k dispozícii na požiadanie v Centre pre rodinu.
 • 19.3. Prezentovanie projektu Sára a Ráchel v rámci hodinovej relácie Doma v Cirkvi na TV LUX – pozri videoarchív TV LUX
 • 19.3. Selce, Hosťovská katechéza o ľudskej láske pre birmovancov.
 • 20.3. Martin, Celodenná duchovná obnova pre rodiny dekanátu Martin
 • 20.-21.3., Badín, Kurz Škola rodiny
 • 27.3., Rajecké Teplice, Konferencia „Vyber si život“ – Žena a jej slobodná voľba.
 • 10.4., Žilina, Vyhodnotenie pilotného projektu KBS kurzy prípravy snúbencov
 • 13.4. Rádio Lumen – stretnutie animátorov projektu Rádio Lumen spája Lumenrodiny
 • 16.4. Krása rozkvitajúcej magnólie rovno pod oknami – fotogaléria
 • 6.5. Sv. omša pre rodiny v Rádiu Lumen – stiahni .mp
 • 11.5.,CPR, žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ Š. Moysesa, exkurzia a prednáška o Láske a rodine
 • 15.-16.5. CPR, Duchovná obnova pre rodiny a Deň rodín – fotogaléria
 • DVD záznam k dispozícii na požiadanie v Centre pre rodinu. 20.5.,Banská Belá, opekačka s rodinami
 • 29.5.,ZA, Zodpovedné rodičovstvo-prednáška
 • 29.5.,ZA, Lumenrodiny
 • 30.5., Ivanka pri Dunaji, Lumenrodiny
 • 5.6., BB, Stretnutie centier pre rodinu – Vyhodnotenie Dňa rodín
 • 10. 7., BB – Vyhodnotenie projektu Lumen Rodiny – Rádio Lumen
 • 26. – 29. 7.,CPR – Stretnutie dievčat 2010 – témy o narodení, o kráse dievčenstva, o prijatí, kultúra, tvorivé dielne
 • 29.9., CPR, Mesačné stretnutie dobrovoľníkov – Projekt Sára
 • 9. 10., CPR – Vplyv prenatálneho a raného obdobia života dieťaťa na jeho budúci vývin –hosť MUDr. J. Mikloško
 • 11.10., CPR – Mesačné stretnutie dobrovoľníkov – Projekt Sára
 • 28.10., stretnutie-Národný týždeň Manželstva
 • 6. 11., CPR, LPP, Kurz symptotermálna metóda plánovania rodičovstva
 • 10.11., CPR, Tréning koordinátorov Projekt Sára, CPR SR
 • 13.11., CPR, Stretnutie mladomanželov, hostia manželia Juraj a Dominika Hajkovskí
 • 24.11., Mesačné stretnutie doborovoľníkov – Projekt Sára
 • 3.-5.12., Duchovná obnova dobrovoľníkov-Projekt Sára, Kremnické Bane
 • 8.12., CPR – Zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panne Márie
 • 11.12., CPR – LPP, Kurz symptotermálna metóda plánovania rodičovstva
 • 17.12., CPR, Svätá omša, Projekt Sára