Formačný kurz rodinnej pastorácie

od autora: | 2. júna 2020

Akadémia Karola Wojtylu ponúka formačný program Diplom rodinnej pastorácie pre kňazov i rodiny našej diecézy. Program je trojročný a v ponuke je od r. 2016. Má celoslovenský charakter a na najbližší školský rok je možnosť prijať 8 nových rodín. Náklady na organizáciu kurzu sú v plnej miere znášané prihlásenými rodinami. Preto najmä ak niektorá rodina je nápomocná kňazovi vo farnosti už v súčasnosti, je vítané ak sa v rámci možnosti farnosti nájde istá forma podpory. Kňazi absolventov uvedeného programu zväčša vnímajú ako oporou pri ich pastorácii v ich farnostiach. Viac informácií nájdete v Pozvánke na kurz v prílohe.

S úctou, Marek Iskra, riaditeľ programu

Pozvánka – DRP 2020 (PDF)