Odporúčané zaujímavé knihy a filmy

od autora: | 16. marca 2011

(nájdete v ROSE, Spolku Svätého Vojtecha, Lúči…)

Pápežské dokumenty, dokumenty svätej stolice – SSV

 • Familiaris Consortio – o úlohách rodiny
 • Humanae Vitae-encyklika Pavla VI., o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti
 • Evangelium Vitae, Ján Pavol II.
 • List Jána Pavla II. ženám
 • Mulieris Dignitatem, Ján Pavol II.
 • Príprava na sviatosť manželstva – Pápežská rada pre rodinu
 • Ľudská sexualita, pravda a poslanie – Pápežská rada pre rodinu
 • Deus Caritas Est, encyklika pápeža Benedikta XVI., o kresťanskej láske
 • Caritas in veritate, encyklika pápeža Benedikta XVI., o integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde
 • Inštrukcia DIGNITAS PERSONAE o niektorých otázkach bioetiky
 • ROSARIUM VIRGINIS MARIAE – ruženec Panny Márie, listá pápeža Jána Pavla II.
 • Učení II. Vatikánskeho koncilu, Paulínky

Teológia Tela Jána Pavla II.

 • Teológia Tela – katechézy Jána Pavla II. , Paulínky – hrubá zelená kniha
 • Ako muža a ženu ich stvoril, Metodické centrum, Bratislava – modrá
 • Muži a ženy jsou z ráje, M. Haelyová, Paulínky
 • Rímsky Triptych, Ján Pavol II.
 • Láska a zodpovednosť, Karol Wojtyla
 • 30 question – Learning to love

Snúbenci

 • V. S. Solovjov – Zmysel lásky
 • M. Jovič – Mária a rodina
 • PRrodinu – Príprava na sviatosť manželstva
 • PRRodinu – Ľudská sexualita – pravda a poslanie
 • K. Skočovský – Zasnoubení
 • J. Harris – My dva spolu
 • J. Harris – S nikým nechodím a nejsem cvok
 • P. Iafolla – Gianna Bereta Molla, Chcem byť tvojou ženou
 • G. Chapman – Päť jazykov lásky pre slobodných
 • G.Kuby – Daj láske šancu
 • DVD – Klenotníkov obchod

Knihy o manželstve

 • Láska hodná dávania
 • Štyri obdobia manželstva
 • Manželstvo je natrvalo – J. F. Kippley
 • Jemu a jej – myšlienky o manželstve
 • Pizza lásky – M.B.Bonacciová
 • My dva spolu – J.Harris
 • Milovať telom a dušou
 • Aby pohár nepretiekol
 • Pet jazyku lásky, G.Chapman
 • …aby sme boli jedno, F. Doyle
 • W. Harley – Moje túžby, tvoje túžby
 • S a N. Lee – O Manželstve
 • G. Chapman – To keby sme vedeli…
 • F. Bombelii – Milovať telom a dušou
 • Naplnený život- abeceda partnerských vzťahov
 • Muži a ženy jsou z ráje
 • Teologie tela – katechézy Jána Pavla II.
 • Síla manželčiny – modlitby
 • Manželkine modlitby, manželove modlitby
 • V. E. Frankl – A presto ríct životu ano
 • Hranice v manželstve
 • Dôverní spojenci
 • C. Maria Martini – O ľudskom tele
 • DVD – Seminár pre manželov – Medzugorje

Knihy o rodine

 • Myšlenky o rodine – Benedikt XVI.
 • Šťastní rodičia, Bruno Ferrero
 • Šťastná rodina, Bruno Ferrero
 • Otcom a mamám 365 rodičovských inšpirácií
 • Rodinám, aby boli silné v Bohu, W. Poltawska
 • Rodinné šťastie, E. Lukasová

Bioetika, prirodzené plánovanie rodičovstva

 • Katolícka cirkev a sexuálna výchova – Pápežská rada pre rodinu
 • PRRodinu – Ľudská sexualita – pravda a poslanie
 • Bioetika pre vychovávateľov –Ľ. Cehuľová
 • Stvorená pre lásku, brožúrka Don Bosco
 • Atlas Billingsovej ovulačnej metódy
 • Plodnosť, výživa, cykly – Liga pár páru, J. a S. Predáčoví
 • Príručka symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia, LPP, J. a S. Predáčoví
 • Katolícka církev a antikoncepce – K. Skočovský
 • DVD – Kultúra života, LUX

Výchova detí, mládeže

 • P. Hudák – O víťazstvách lásky
 • F. Motto – Výchovný systém Jána Bosca
 • S. a N. Lee – O rodičovstve
 • A. Arco, E. Bianco – Nestačí ich milovať – Don Bosco
 • Päť jazykov lásky detí
 • Ako vychovávať dievčatá
 • Ako vychovávať chlapcov
 • Mamy v jednom kole
 • CD – Pavol Hudák
 • CD – Marián Kuffa
 • CD – Púť zaľúbených, Šaštín

Umelý, spontánny potrat, postabortívny syndróm

 • Čas k uzdravení, Paulínky
 • Tilly, F.E.Peretti
 • Kto uverí mi? Fórum života, o.z.
 • Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu – Pápežské dokumenty

CD – páter E. VELLA

Kolekcia brožúr Viera do vrecka