Víkend pre bezdetné manželské páry – október 2013

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Dám vám budúcnosť a nádej.“
Jer 29,11

Manželstvo ako darVíkend pre bezdetné manželské páry

for women who are pregnant or breast-feeding, or for any person under the age of 18. Brand Names: Qsymia purchase lorazepam online pharmacy Common side effects of Belviq in non-diabetic patients are headache, dizziness, fatigue, nausea, dry mouth, and constipation; and in diabetic patients are hypoglycemia (low blood sugar), headache, back pain, cough
Kedy: 11. – 13. októbra 2013
Kde: Penzión Zornička, Donovaly
Pre koho: páry, ktoré sú zosobášené už niekoľko rokov a ktoré nemajú dieťa


Pozvánka na stiahnutie (doc)

 

Témy:

 • Boží plán s človekom, Boží plán s manželstvom.
 • Prečo práve my – žijeme v súlade s Božími prikázaniami.
 • Dieťa, právo alebo dar?
 • Ako ďaleko ísť s medicínou?
 • Adopcia ako riešenie – kedy áno, kedy nie?

 

Hostia:

 • Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. – biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu Banskobystrickej diecézy
 • ThLic. Ján Viglaš – rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne
 • MUDr. Ivan Wallenfels – lekár, Gynekologická ambulancia Gianna, n.o.

and fatigue. Researchers in France and Canada, using a health insurance database in Quebec, identified 1,796 people with Alzheimer's whose health had been monitored for at least six years before the disease was diagnosed. 'Z' drugs (non-benzodiazepines) - These drugs are used to treat sleep problems, which are common in both depression and anxiety. They have similar effects to benzodiazepines. Examples include zaleplon, zolpidem and zopiclone., Once your GP has a clearer picture of your diet and level of physical activity, they can help you identify simple lifestyle changes. order alprazolam at discount prices symbol Brand Names: Qsymia * Decreased libido Every bottle will last for thirty days, and you are meant to consume 2 capsules each day: i.e. a capsule at breakfast, and a capsule at lunchtime.
Cena pobytu: 90 eur/pár/víkend (ubytovanie v dvojlôžkových izbách, plná penzia)
Finančné dôvody by nemali zabrániť účasti na tejto obnove. Kontaktujte nás.
Bližšie informácie: www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia
Kontakt: katka@rodinabb.sk

 

Program:

Piatok

 • od 17:00 – príchod a ubytovanie
 • 18:00 – svätá omša
 • 19:00 – večera
 • 20:30 – večer stretnutia

 

Sobota

 • 7:45 – ranná modlitba
 • 8:00 – raňajky
 • 9:00 – prednáška a diskusia, Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., téma: Boží plán s človekom, Boží plán s manželstvom
 • 11:00 – prednáška a diskusia, Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., téma: Dieťa, právo alebo dar?
 • 13:00 – obed
 • 13:30 – 16:00 – osobné voľno
 • 16:00 – svätá omša
 • 16:30 – prednáška a diskusia, MUDr. Ivan Wallenfels, téma: Možnosti medicíny
 • 18:30 – večera
 • 20:30 – 23:00 – adorácia – čas modlitby a osobných rozhovorov s kňazmi

 

Nedeľa

 • 7:45 – ranná modlitba
 • 8:00 – raňajky
 • 9:00 – prednáška a diskusia, ThLic. Ján Viglaš, téma: Ako ďaleko ísť s medicínou?
 • 10:45 – svätá omša s možnosťou obnovenia manželských sľubov
 • 12:00 – obed
 • 13:00 – záver

<< Späť