Poslanie

Hlavným poslaním Diecézneho pastoračného centra pre rodinu je poukázať na rodinu ako základnú hodnotu, ktorú treba chrániť a ponúknuť spoločnosti hlbší pohľad na dôležitosť rodiny. Usiluje sa poskytovať podporu a ochranu rodinných hodnôt a taktiež ponúkať v duchovnej oblasti naplnenie túžob, ktoré sú prirodzene v každom človeku. Súčasťou tohto poslania je napomáhať efektívnejšiu pastoračnú činnosť cirkvi na území banskobystrickej diecézy tak, aby kňazi a rodiny samotné podieľajúce sa na pastorácii rodín, nachádzali v Centre nové zdroje inšpirácie a možností pre svoju službu rodinám v jednotlivých farnostiach.

Centrum pre rodinu sa taktiež snaží vstupovať do dialógu s ďalšími prorodinnými a prolife organizáciami, v ktorom by bolo možné riešiť problémové otázky života rodín na Slovensku, ktoré presahujú možnosti jednotlivých diecéznych subjektov. Pre svoju činnosť využíva všetky dostupné formy ako sú prednášky, vzdelávacie programy, poradne, príspevky v médiách, atď.

Cez komunikáciu s orgánmi štátnej správy sa snaží o zvýhodnenie viacpočetných rodín, o vyhľadávanie dostupných fondov pomoci a postupné zvyšovanie sebavedomia rodín vo vzťahu k celej spoločnosti. Centrum vyvíja aj rôzne aktivity, ktoré by boli príležitosťou pre vzájomnú komunikáciu medzi rodinami a následne aj ich vzájomnú solidaritu. Spolupracuje so špecializovanými inštitúciami a odborníkmi, a taktiež kladie dôraz na prípravu formátorov, zabezpečenie koordinátorov a spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorí majú otvorené srdce pre myšlienku rodiny.

Veľmi dôležitá je však najmä duchovná starostlivosť o rodiny, pre ktorú má vyčleneného samostatného duchovného správcu. Takáto starostlivosť napomáha duchovnému rastu jednotlivca a následne celej rodiny.