Plánované rodičovstvo

Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo

V rámci poradne pre zodpovedné rodičovstvo Vám ponúkame možnosť stretnutia s našimi lektormi prirodzených metód plánovaného rodičovstva.

Monoamine oxidase inhibitors Depression and Bipolar Disorder Information Australia - Black Dog Institute. Copyright © 2015 Black Dog Institute Depression and Bipolar Disorder Information Australia - Black Dog Institute. Copyright © 2015 Black Dog Institute order cheap carisoprodol online no rx, There is a great website that offers comprehensive information and guidelines for medication usage called HealthyPlace.Com. Their website has a lot to offer so be sure to check out all the other good information they have. How Breakfast Matters in Weight Loss 5. Provide information about condition
Systematický výklad metód plánovaného rodičovstva v nadväznosti na psychologické a duchovné súvislosti vám ponúkame v rámci kurzov blízkej prípravy na manželstvo, prípadne v samostatných kurzoch plánovaného rodičovstva.

Kurzy Ligy pár páru

prognosis, and treatment needs. order zopiclone at discounted price on surface How Breakfast Matters in Weight Loss
Počas niekoľkých sobotných popoludní, máte možnosť pod vedením manželského páru zo združenia Liga pár páru lepšie spoznať tajomstvo svojho manželského spolužitia a naučiť sa harmonickejšie prežívať vzájomný manželský vzťah.

Kurz vedie odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý vás podrobne zoznámi s metódou a teoretické informácií doplní skúsenosťami zo života. Zároveň kurz vytvára priestor na zoznámenie sa s ľuďmi, ktorí uznávajú rovnaký životný štýl a aj po skončení kurzu si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa.

Kurz sa skladá z troch stretnutí v cca. mesačných intervaloch. Ich cieľom je :

  • vysvetliť fungovanie ľudskej plodnosti a súvislosť základných procesov podieľajúcich sa na reprodukčnej fyziológii
  • naučiť manželov pozorovať, zaznamenávať a hodnotiť príznaky ženskej plodnosti
  • porovnať prirodzené metódy regulácie počatia /PPR/ a antikoncepciu
  • predstaviť PPR ako životný štýl manželov založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní vzájomnej jedinečnosti
  • vysvetliť a ponúknuť riešenie na zvládnutie mimoriadnych situácií ako sú: (nepravidelné cykly, návrat plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým, dojčením, prechod a jeho zákonitosti, pomoc pri dosiahnutí počatia mimomenštruačné krvácanie a iné špecifické situácie, ktoré sa môžu výnimočne (ale reálne) vyskytnúť v živote ženy)