Plánované rodičovstvo

Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo

V rámci poradne pre zodpovedné rodičovstvo Vám ponúkame možnosť stretnutia s našimi lektormi prirodzených metód plánovaného rodičovstva.

Systematický výklad metód plánovaného rodičovstva v nadväznosti na psychologické a duchovné súvislosti vám ponúkame v rámci kurzov blízkej prípravy na manželstvo, prípadne v samostatných kurzoch plánovaného rodičovstva.

Kurzy Ligy pár páru

Počas niekoľkých sobotných popoludní, máte možnosť pod vedením manželského páru zo združenia Liga pár páru lepšie spoznať tajomstvo svojho manželského spolužitia a naučiť sa harmonickejšie prežívať vzájomný manželský vzťah.

Kurz vedie odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý vás podrobne zoznámi s metódou a teoretické informácií doplní skúsenosťami zo života. Zároveň kurz vytvára priestor na zoznámenie sa s ľuďmi, ktorí uznávajú rovnaký životný štýl a aj po skončení kurzu si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa.

Kurz sa skladá z troch stretnutí v cca. mesačných intervaloch. Ich cieľom je :

  • vysvetliť fungovanie ľudskej plodnosti a súvislosť základných procesov podieľajúcich sa na reprodukčnej fyziológii
  • naučiť manželov pozorovať, zaznamenávať a hodnotiť príznaky ženskej plodnosti
  • porovnať prirodzené metódy regulácie počatia /PPR/ a antikoncepciu
  • predstaviť PPR ako životný štýl manželov založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní vzájomnej jedinečnosti
  • vysvetliť a ponúknuť riešenie na zvládnutie mimoriadnych situácií ako sú: (nepravidelné cykly, návrat plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým, dojčením, prechod a jeho zákonitosti, pomoc pri dosiahnutí počatia mimomenštruačné krvácanie a iné špecifické situácie, ktoré sa môžu výnimočne (ale reálne) vyskytnúť v živote ženy)