Kurzy

V tejto sekcii sa Vám budeme snažiť ponúkať stále viac vzdelávacích aktivít, ktoré súvisia s témou manželstva a rodiny: Počnúc od praktických tém dotýkajúcich sa osobnej skúsenosti manželov až po teologickú reflexiu nad ľudskou láskou inšpirovanou učením Jána Pavla II.