Bezdetní manželia

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Dám vám budúcnosť a nádej.“
Jer 29,11

    • Modlitbová skupina bezdetných manželov (Google Docs)
    • Sväté omše na úmysel za bezdetných manželov a slobodných túžiacich po manželstve sa konajú pravidelne každú poslednú stredu v mesiaci o 18:30 s pátrom Igorom Kráľom v kostole sv. Arnolda Janssena (Verbisti), Krupinská 2, 851 01 Bratislava-Petržalka. Kontakt: ivanovicova.m@gmail.com