Bezdetní manželia

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Dám vám budúcnosť a nádej.“
Jer 29,11