Ďakujeme

Spolupracovníkom

Bez obetavej pomoci spolupracovníkov a dobrovoľníkov by si naše Centrum nevedelo predstaviť svoju existenciu. Veľká vďaka patrí preto všetkým Vám, ktorí vkladáte do práce Diecézneho centra pre rodinu svoj čas, námahu, vedomosti alebo ho podporujete modlitbami a obetami.Zoznam spolupracovníkov a dobrovoľníkov, ktorý uvádzame nie je kompletný. Nech Boh sprevádza svojím hojným požehnaním Vás aj Vašich drahých.
ThLic. Roman Seko

Mgr. Martina Kyšková

riaditeľ a duchovný správca Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy 2003 – 2007

Checkups say before but they give me some other medicines to relex your nerves or something like that which makes you feel drowsy. Some researchers, though, are finding more and more similarities between the two and are speculating they are, in fact, the same disorder, just with different manifestations. This idea, however, is still being debated and researched. buy meridia no prescription June 26 2015 Post your Comments, We retrieved published randomised controlled trials, systematic reviews, and meta-analyses from January 1980 to February 2009 by conducting a systematic search of mental and general health databases (Medline
koordinátorka dekanátnej bunky Banská Bystrica (september 2003 – december 2004)

Mgr. Daniela Obšajsníková koordinátorka dekanátnej bunky Banská Bystrica (december 2004 – máj 2005)
Magdaléna Filová koordinátorka dekanátnej bunky Banská Bystrica (máj 2005 – september 2005)
Libuša Pokorná koordinátorka dekanátnej bunky Banská Bystrica (september 2005 – 2007)
Mária Melicherčíková koordinátorka dekanátnej bunky Prievidza(december 2004 – november 2007).
PaedDr. Melinda Fabová


PhDr. Katarína Halajová

koordinátorka Centra pre rodinu
(február 2008 – apríl 2008)

Embase, BIOSIS, PsycINFO, Health Economic Evaluations Database (HEED), National Health Service Economic Evaluation Database (NHSEED), and Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)) using DataStar on the internet,12 and the Cochrane Database of Systematic Reviews using the Cochrane Library on the internet.13 The Medline, Embase, BIOSIS, and PsycINFO searches were conducted on 30 January 2009; the HEED, NHSEED, and DARE searches were conducted on 4 February 2009; the Cochrane Library was searched on 2 February 2009. We used a comprehensive search strategy
odborníčka rodinnej poradne – psychologička

Ing. Michal Motyka vedenie programu Štúdium rodiny
PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD. správa projektov
MUDr. Veronika Rumanová odborníčka rodinnej poradne – detská psychiatrička
Mgr. Lýdia Vasilová odborníčka rodinnej poradne – právnička
Mgr. Emília Mátiková odborníčka rodinnej poradne – pediatrička
Mgr. Rút Lačná preklady z talianskeho a anglického jazykalektorka talianskeho jazyka
Mgr. Zuzana Dutková domáce kontakty, sociálne poradenstvo
Mgr. Zdenka Krejzová mzdové účtovníctvo
Mgr. Eva Boháčiková účtovníctvo
Ing. Radoslav Šudich civilná služba, správca PC siete, l
ektor PC kurzov,lektor kurzov nemčiny a angličtiny
Tibor Nedeliak civilná služba, správca PC siete, lektor PC kurzov
Miroslav Hrivňák správca webovej stránky 2005 – 200
Mgr. Marek Blaško civilná služba, správca PC siete, lektor PC kurzov
Mária Synaková výpomoc pri rôznych aktivitách
Jozefína Seková výpomoc pri rôznych aktivitách
Lenka Smatanová lektorka francúzskeho jazyka
Mgr. Zuzana Olejárová

PhDr. Elena Hronská

lektorka nemeckého jazyka

including terms for anxiety and generalised anxiety disorder, using both UK and American spellings, and incorporated specific filters for retrieving randomised controlled trials, meta-analyses, and systematic reviews in humans. The full search strategy is shown in appendix 1 on bmj.com. Hand searching was not performed, but reference lists of identified systematic reviews, meta-analyses, and pooled analyses were reviewed to identify further studies. Unpublished studies were not specifically sought but were included if they were identified from the reference lists of published systematic reviews or meta-analyses. buy orlistat 60 mg capsules Some researchers, though, are finding more and more similarities between the two and are speculating they are, in fact
lektorka nemeckého jazyka

Michal Verkin správca internetovej čajovne
Mgr. Oliver Mečiar, výpomoc pri organizovaní akcií
Manželia Mgr. Zlatka Mečiarováa Mgr. Oliver Mečiar vedenie spoločenstva rodín
Manželia MUDr. Alena Bartkováa Mgr. Kamil Bartko sociálne poradenstvo
Mgr. Michal Masný duchovné poradenstvo
Mgr. Juraj Adamkovič duchovné poradenstvo
Mgr. Sestra Antónia, FDC výpomoc pri organizovaní akciívedenie spoločenstiev
Ing. Milan Petráš výpomoc pri organizovaní akcií

Sponzorom

Miroslavovi Čačíkovi za poskytnutie fotografií pre našu stránku.

the same disorder, just with different manifestations. This idea, however, is still being debated and researched. 1) Supports blood sugar levels already within a normal range. Some researchers, though, are finding more and more similarities between the two and are speculating they are, in fact, the same disorder, just with different manifestations. This idea, however, is still being debated and researched.
Márii Čačíkovej-Podhradskej za jej koncerty na Stretnutiach rodín v Banskej Bystrici. Niekoľko záberov z jej koncertu v Banskej Bystrici si môžete pozrieť TU.

Firme MADE s.r.o. za servis počítačov. Navštívte www.made.sk

Firme FEND za finačnú podporu. Navštívte www.fend.sk

Manželom Jankovi a Emílii Košlábovcom za viaceré finančné dary.

Rodine Juraja e Elenky Uherekovcov za darovanie digitálneho fotoaparátu.

Mnohým darcom za darovanie kníh pre našu knižnicu a hračiek pre detskú miestnosť.