2009

These target both physicians and therapists as well as affected patients. Dr. Tamme is hypnosis trainer, supervisor and licensed trainer for physicians in the fields of clinical hypnosis treatment and pain therapy. phentermine medication for weight loss Did you know, anxiety is part of the normal "fight or flight" reaction when you are feeling under pressure, or are facing a stressful situation? Anxiety is the body’s natural response to danger. Although it doesn't feel good, anxiety isn’t always a bad thing; anxiety can keep us alert and focused, move us to action, and motivate us to find solutions to our problems. But when anxiety is constant or overwhelming, when it interferes with your relationships and daily activities, that’s when you may have moved from normal anxiety into having an anxiety disorder. Whether you have simple, everyday anxiety, or an anxiety disorder, we can help, with information, natural supplements, and easy, self help anxiety solutions. For some people, however, anxiety can be persistent and may feel unrelated to anything specific. It can be especially disturbing when it arises for no apparent reason. When this happens, it may leave one feeling on the verge of panic. These target both physicians and therapists as well as affected patients. Dr. Tamme is hypnosis trainer, supervisor and licensed trainer for physicians in the fields of clinical hypnosis treatment and pain therapy., Did you know, anxiety is part of the normal "fight or flight" reaction when you are feeling under pressure, or are facing a stressful situation? Anxiety is the body’s natural response to danger. Although it doesn't feel good, anxiety isn’t always a bad thing; anxiety can keep us alert and focused, move us to action, and motivate us to find solutions to our problems. But when anxiety is constant or overwhelming, when it interferes with your relationships and daily activities, that’s when you may have moved from normal anxiety into having an anxiety disorder. Whether you have simple, everyday anxiety, or an anxiety disorder, we can help, with information, natural supplements, and easy, self help anxiety solutions. Ephedrine For some people, however, anxiety can be persistent and may feel unrelated to anything specific. It can be especially disturbing when it arises for no apparent reason. When this happens, it may leave one feeling on the verge of panic. order meridia obesity medication list I should have mentioned I already take Valium at night to help sleep. I'd be concerned about developing more tolerance/dependance on the benzo's. Did you know, anxiety is part of the normal "fight or flight" reaction when you are feeling under pressure, or are facing a stressful situation? Anxiety is the body’s natural response to danger. Although it doesn't feel good, anxiety isn’t always a bad thing; anxiety can keep us alert and focused, move us to action, and motivate us to find solutions to our problems. But when anxiety is constant or overwhelming, when it interferes with your relationships and daily activities, that’s when you may have moved from normal anxiety into having an anxiety disorder. Whether you have simple, everyday anxiety, or an anxiety disorder, we can help, with information, natural supplements, and easy, self help anxiety solutions.
– Fotoalbumy Centra pre rodinu nájdete TU…
– Výročná správa Centra pre rodinu za rok 2009
– Chronologický prehľad aktivít:

 • 6.1.2009, CPR, Sviatočný príhovor v klube kresťanských dôchodcov.
 • 8.1.2009, Katedrála BB, Sv. omša venovaná rodinám v prenose rádia Lumen
 • 9.1.2009, Badín, prezentácia pripravovaného projektu “Škola rodiny” dekanom diecézy.
 • 12.1.2009, CPR, 10:00: Sv. omša s biskupom Mons. Rudolfom Balážom spojená s požehnaním Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II.
 • 15.1.2009, CPR, 17:00: Adorácia pre rodiny + prípravná katechéza na celosvetové stretnutie rodín so Sv. Otcom – Mexico City 2009.
 • 16.1.2009, Bratislava, Prípravné stretnutie organizátorov celoslovenského podujatia: “FAMILY DAY” – máj 2009.
 • 17.1.2009, CPR, 16:00, Kurz prirodzenej metódy plánovania rodiny LPP
 • 21.1.2009, Rádio Lumen, Stretnutie organizátorov projektu Rádio Lumen hľadá Lumenrodiny
 • 21.1.2009, CPR, Stretnutie organizátorov projektu “Štúdium rodiny” (CPR+HKR)
 • 22.1.2009, BB, Stretnutie spoluorganizátorov projektu Banská Bystrica mesto rodiny – SWOT analýza prorodinných inštitúcií na území mesta.
 • 26.1.2009, CPR, Začiatok hľadania donorov 2% z dane27.1.2009, CPR, Odovzdanie projektu na krytie nákladov vybraných aktivít
 • 29.1.2009, CPR, 17:00, Sv. omša pre rodiny + spločenstvo
 • 31.1.2009, Dudince, spoluúčasť na duchovnej obnove rodín farnosti.
 • 3.2.2009, CPR, 15:45, Požehnanie mamičiek pred pôrodom
 • 5.2.2009, Katedrála BB, Sv. omša venovaná rodinám v prenose rádia Lumen
 • 7.2.2009, Katechéza pre birmovancov – farnosť Kalinka
 • 10.2.2009, Duchovná obnova spoločenstva Neokatechumenát
 • 11.2.2009, CPR, Celodenný tréning koordinátorov projektu Sára
 • 12.2.2009, Katechéza manželskému spoločenstvu B.Bystrica – Sásová
 • 14.2.2009, Rajecké Teplice – Snem Fóra života.
 • 21.2. 2009, CPR, 16:00 Kurz symptotermálnej metódy-prirodzené plánovanie rodičovstva.
 • 23.2. 2009, CPR, 9:00, Tréning koordinátorov – PROJEKT SÁRA
 • 28.2. 2009, CPR 13:30, Blízka príprava snúbencov (fotogaléria)
 • 7.3. 2009, CPR, 9:00, Blízka príprava snúbencov
 • 14.3. 2009, CPR, 9:00, Blízka príprava snúbencov
 • 14.3.2009, CPR, 9:00, Seminár Teológia tela podľa Jána Pavla II. – Meghan a Michael Lorenz USA,  DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR(fotogaléria)
 • 17.3. 2009, CPR, 16:00, Prednáška o dojčení, vzťahové väzby, p. Predáčová, Psychofyzická príprava
 • 21.3.2009, Bratislava, Konferencia žena v Cirkvi dnes (príspevok,fotogaléria)
 • 22.3.2009, CPR, 9:00, Duchovná obnova – PROJEKT SÁRA (fotogaléria)
 • 23.3.2009, UPC Bratislava, Biológia teológie tela – prednáška hosťa CPR pani Viktórie Thorn (fotogaléria)
 • 25.3.2009, CPR, Celodenný školiaci seminár “Projekt Ráchel – cesta uzdravenia a zmierenia” (fotogalériazborník zo stretnutia k dispozícii na požiadanie v CPR25.3.2009, CPR, 16:00, dojčení Prednáška o pupočníkovej krvi, Psychofyzická príprava na pôrod
 • 27-28.3.2009, Rajecké Teplice: Aktívna účasť na konferencii “Vyber si život” s témou. Stiahnite si prednášku: “Význam ľudskej sexuality v živote človeka“.
 • 4.4.2009, Kvetný víkend: Workshop pre mládež na tému: “Muža a ženu ich stvoril”.
 • 18.4.2009, CPR, Žilina – Aktívny vstup: Teológia tela Jána Pavla II. v rámci  školenia lektorov bilingsovej ovulačnej metódy
 • 20.4.2009, Bratislava, Hosť večernej relácie TV LUX: U NIKODÉMA, téma: Postabortívny syntróm a možnosťami pomoci. Pozri archív TV LUX – TU.
 • 24.4.-26.4., Barcelona, Hosťovská účasť na kurze  “Manželstvo a rodina” Inštitútu JPII. v Barcelone
 • 30.4.2009, CPR, Sv. Omša pre rodiny v Centre pre rodinu BB diecézy
 • 1.5.2009, CPR, Obrad požehnania snúbencov po absovovaní kurzu blízkej prípravy snúbencov
 • 4.5.2009, BB diecéza – distribúcia brožúrky Projekt Ráchel – cesta uzdravenia a zmierenia kňazom Banskobystrickej diecézy
 • 7.5.2009, Rádio LUMEN: Sv. omša o rodine v prenose rádia Lumen. Stiahni mp3.
 • 11.5., Deň matiek, svätá omša, kaplnka CJP II.
 • 16.5.2009, Nám. SNP – Family Day – Celoslovenský Deň rodín (fotogaléria)
 • 23. -24. 5., I. stretnutie – KURZ  Škola rodiny, CPR, Badín (tlačová správa)
 • 14.6. Púť rodín, Vysoká nad Uhom
 • 20. -21.6. II. stretnutie – KURZ – Škola Rodiny, CPR, Badín
 • 22. 6. Svätá omša pre rodiny, Deň otcov, kaplnka CJP II.
 • 23. 6. Požehnanie mamičike pre pôrodom, kaplnka CJP II.
 • 24. 6. Požehnanie mamičiek pre pôrodom, kaplnka CJP II.
 • 4.-12.7. Výpomoc na týždennom formačnom stretnutí rodín v Banskej Bystrici: “Manželské stretnutia 2009” (fotogaléria)
 • 16.7. Rádio LUMEN: Sv. omša o rodine v prenose rádia Lumen. Stiahni mp3.19.-25.7. Letný formačný týždeň kurzu “Škola rodiny” s rodinami diecézy v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne (fotogalériatlačová správaspráva KBS)
 • 1.8. Rádio LUMEN: Celovečerná relácia ktorá hodnotila projekt Rádio LUMEN spája rodiny. Archív rádia LUMEN.
 • 13.8. Rádio LUMEN: Sv. omša o rodine v prenose rádia Lumen. Stiahni mp3.
 • 24.8. Distribúcia DVD záznamu zo  semináraTeológia tela podľa Jána Pavla II. – Meghan a Michael Lorenz USA, DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR 30.8. Podávanie prihlášok na Centrum vzdelávania – Univerzita tretieho veku – odbor Teológia manželstva a rodiny – plagátprihláška
 • 29.-30.8. Tajomstvo, Špania Dolina (CD audiozáznam k dispozícii v CPR) (fotogaléria)
 • 5.-6.9., Warsava, Prirodzené metódy plánovania rodičovstva, Teológia Tela, fotogalériatext príspevku Livia Melinutext príspevku Michaela BarbataDirektívy o formácii seminaristov ohladom otázok súvisiacich s manželstvom a rodinou
 • 1.10 Rádio LUMEN: Sv. omša o rodine v prenose rádia Lumen. Stiahni mp3.
 • 3. 10. , Seminár – Neplánované tehotenstvo-problém a jeho riešenie, Bratislava, M. Iskra, Duchovná podpora žien pri rozhodovaní o UUTfotogaléria
 • DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR
 • 6. 10. Diskusný večer Život dieťaťa pred narodením s hosťom Marekom Michalčíkom (výkonný riaditeľ Fóra života) – DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR, (fotogaléria)
 • 7.10. Hosťujúca prednáška “Muž a žena v Božom pláne” v rámci slávnosti Ružencovej Panny Márie – Zvolen, Západ
 • 10.10. Snem Fóra života – Rajecké Teplice (fotogaléria)
 • 15.10. Stretnutie s novými dobrovoľníkmi projektu Sára v Banskej Bystrici (fotogaléria)
 • 16.10. Nitra, zadadanie Rady pre rodinu KBS
 • 17.10. CPR: Celoslovenské stretnutie všetkých centier pre rodinu za účelom koordinácie aktivít a rozhodovaní o vytvorení asociácie Centier pre rodinu (fotogaléria)
 • 22.10. Billingsova metóda, CPR
 • 23.10. Stretnutie prorodinných organizácií na úrovni mesta za účelom diskusie o možnosti zorganizovania “Medzinárodného týždňa pre rodinu”
 • 24.10. Badín, víkendové stretnutie účastníkov Škola rodiny (fotogaléria)
 • 24.10. CPR: Náš DOM I.a – Stretnutie mladomanželov do 5 rokov na pôde CPR s kňazom a skúseným manželským párom Oravcových (fotogaléria)
 • 28.10. Billingsova metóda, CPR
 • 4.11. Billingsova metóda, CPR
 • 7.11. CPR. Kvartálne stretnutie absolventov školy rodiny na tému Uzdravenie rodových koreňov (DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR) (fotogaléria)
 • 13.11. Svätá omša v spolupráci s ekumenickým hnutím mládež s misiou  (fotogaléria)
 • 14.11. , CPR, 1. stretnutie, Kurz Symptotermálna metóda plánovaného rodičovstva (fotogaléria)
 • 21.-22.11.,CPR, Badín, Škola rodiny,
 • 8.12.09 CPR: Zasvätenie detí Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie (fotogaléria)
 • 12.12. CPR: Náš DOM I.b – Stretnutie mladomanželov do 5 rokov na pôde CPR s kňazom a skúseným manželským párom Oravcových (pre dobrú odozvu opakované)
 • 13.12. CPR, 2. stretnutie, Kurz Symptotermálna metóda plánovaného rodičovstva (fotogaléria)
 • 09 -12 2009 – PRAVIDELNÉ DETSKÉ KRÚŽKY A STRETNUTIA (fotogaléria)