2009

– Fotoalbumy Centra pre rodinu nájdete TU…
– Výročná správa Centra pre rodinu za rok 2009
– Chronologický prehľad aktivít:

 • 6.1.2009, CPR, Sviatočný príhovor v klube kresťanských dôchodcov.
 • 8.1.2009, Katedrála BB, Sv. omša venovaná rodinám v prenose rádia Lumen
 • 9.1.2009, Badín, prezentácia pripravovaného projektu „Škola rodiny“ dekanom diecézy.
 • 12.1.2009, CPR, 10:00: Sv. omša s biskupom Mons. Rudolfom Balážom spojená s požehnaním Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II.
 • 15.1.2009, CPR, 17:00: Adorácia pre rodiny + prípravná katechéza na celosvetové stretnutie rodín so Sv. Otcom – Mexico City 2009.
 • 16.1.2009, Bratislava, Prípravné stretnutie organizátorov celoslovenského podujatia: „FAMILY DAY“ – máj 2009.
 • 17.1.2009, CPR, 16:00, Kurz prirodzenej metódy plánovania rodiny LPP
 • 21.1.2009, Rádio Lumen, Stretnutie organizátorov projektu Rádio Lumen hľadá Lumenrodiny
 • 21.1.2009, CPR, Stretnutie organizátorov projektu „Štúdium rodiny“ (CPR+HKR)
 • 22.1.2009, BB, Stretnutie spoluorganizátorov projektu Banská Bystrica mesto rodiny – SWOT analýza prorodinných inštitúcií na území mesta.
 • 26.1.2009, CPR, Začiatok hľadania donorov 2% z dane27.1.2009, CPR, Odovzdanie projektu na krytie nákladov vybraných aktivít
 • 29.1.2009, CPR, 17:00, Sv. omša pre rodiny + spločenstvo
 • 31.1.2009, Dudince, spoluúčasť na duchovnej obnove rodín farnosti.
 • 3.2.2009, CPR, 15:45, Požehnanie mamičiek pred pôrodom
 • 5.2.2009, Katedrála BB, Sv. omša venovaná rodinám v prenose rádia Lumen
 • 7.2.2009, Katechéza pre birmovancov – farnosť Kalinka
 • 10.2.2009, Duchovná obnova spoločenstva Neokatechumenát
 • 11.2.2009, CPR, Celodenný tréning koordinátorov projektu Sára
 • 12.2.2009, Katechéza manželskému spoločenstvu B.Bystrica – Sásová
 • 14.2.2009, Rajecké Teplice – Snem Fóra života.
 • 21.2. 2009, CPR, 16:00 Kurz symptotermálnej metódy-prirodzené plánovanie rodičovstva.
 • 23.2. 2009, CPR, 9:00, Tréning koordinátorov – PROJEKT SÁRA
 • 28.2. 2009, CPR 13:30, Blízka príprava snúbencov (fotogaléria)
 • 7.3. 2009, CPR, 9:00, Blízka príprava snúbencov
 • 14.3. 2009, CPR, 9:00, Blízka príprava snúbencov
 • 14.3.2009, CPR, 9:00, Seminár Teológia tela podľa Jána Pavla II. – Meghan a Michael Lorenz USA,  DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR(fotogaléria)
 • 17.3. 2009, CPR, 16:00, Prednáška o dojčení, vzťahové väzby, p. Predáčová, Psychofyzická príprava
 • 21.3.2009, Bratislava, Konferencia žena v Cirkvi dnes (príspevok,fotogaléria)
 • 22.3.2009, CPR, 9:00, Duchovná obnova – PROJEKT SÁRA (fotogaléria)
 • 23.3.2009, UPC Bratislava, Biológia teológie tela – prednáška hosťa CPR pani Viktórie Thorn (fotogaléria)
 • 25.3.2009, CPR, Celodenný školiaci seminár „Projekt Ráchel – cesta uzdravenia a zmierenia“ (fotogalériazborník zo stretnutia k dispozícii na požiadanie v CPR25.3.2009, CPR, 16:00, dojčení Prednáška o pupočníkovej krvi, Psychofyzická príprava na pôrod
 • 27-28.3.2009, Rajecké Teplice: Aktívna účasť na konferencii „Vyber si život“ s témou. Stiahnite si prednášku: „Význam ľudskej sexuality v živote človeka„.
 • 4.4.2009, Kvetný víkend: Workshop pre mládež na tému: „Muža a ženu ich stvoril“.
 • 18.4.2009, CPR, Žilina – Aktívny vstup: Teológia tela Jána Pavla II. v rámci  školenia lektorov bilingsovej ovulačnej metódy
 • 20.4.2009, Bratislava, Hosť večernej relácie TV LUX: U NIKODÉMA, téma: Postabortívny syntróm a možnosťami pomoci. Pozri archív TV LUX – TU.
 • 24.4.-26.4., Barcelona, Hosťovská účasť na kurze  „Manželstvo a rodina“ Inštitútu JPII. v Barcelone
 • 30.4.2009, CPR, Sv. Omša pre rodiny v Centre pre rodinu BB diecézy
 • 1.5.2009, CPR, Obrad požehnania snúbencov po absovovaní kurzu blízkej prípravy snúbencov
 • 4.5.2009, BB diecéza – distribúcia brožúrky Projekt Ráchel – cesta uzdravenia a zmierenia kňazom Banskobystrickej diecézy
 • 7.5.2009, Rádio LUMEN: Sv. omša o rodine v prenose rádia Lumen. Stiahni mp3.
 • 11.5., Deň matiek, svätá omša, kaplnka CJP II.
 • 16.5.2009, Nám. SNP – Family Day – Celoslovenský Deň rodín (fotogaléria)
 • 23. -24. 5., I. stretnutie – KURZ  Škola rodiny, CPR, Badín (tlačová správa)
 • 14.6. Púť rodín, Vysoká nad Uhom
 • 20. -21.6. II. stretnutie – KURZ – Škola Rodiny, CPR, Badín
 • 22. 6. Svätá omša pre rodiny, Deň otcov, kaplnka CJP II.
 • 23. 6. Požehnanie mamičike pre pôrodom, kaplnka CJP II.
 • 24. 6. Požehnanie mamičiek pre pôrodom, kaplnka CJP II.
 • 4.-12.7. Výpomoc na týždennom formačnom stretnutí rodín v Banskej Bystrici: „Manželské stretnutia 2009“ (fotogaléria)
 • 16.7. Rádio LUMEN: Sv. omša o rodine v prenose rádia Lumen. Stiahni mp3.19.-25.7. Letný formačný týždeň kurzu „Škola rodiny“ s rodinami diecézy v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne (fotogalériatlačová správaspráva KBS)
 • 1.8. Rádio LUMEN: Celovečerná relácia ktorá hodnotila projekt Rádio LUMEN spája rodiny. Archív rádia LUMEN.
 • 13.8. Rádio LUMEN: Sv. omša o rodine v prenose rádia Lumen. Stiahni mp3.
 • 24.8. Distribúcia DVD záznamu zo  semináraTeológia tela podľa Jána Pavla II. – Meghan a Michael Lorenz USA, DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR 30.8. Podávanie prihlášok na Centrum vzdelávania – Univerzita tretieho veku – odbor Teológia manželstva a rodiny – plagátprihláška
 • 29.-30.8. Tajomstvo, Špania Dolina (CD audiozáznam k dispozícii v CPR) (fotogaléria)
 • 5.-6.9., Warsava, Prirodzené metódy plánovania rodičovstva, Teológia Tela, fotogalériatext príspevku Livia Melinutext príspevku Michaela BarbataDirektívy o formácii seminaristov ohladom otázok súvisiacich s manželstvom a rodinou
 • 1.10 Rádio LUMEN: Sv. omša o rodine v prenose rádia Lumen. Stiahni mp3.
 • 3. 10. , Seminár – Neplánované tehotenstvo-problém a jeho riešenie, Bratislava, M. Iskra, Duchovná podpora žien pri rozhodovaní o UUTfotogaléria
 • DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR
 • 6. 10. Diskusný večer Život dieťaťa pred narodením s hosťom Marekom Michalčíkom (výkonný riaditeľ Fóra života) – DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR, (fotogaléria)
 • 7.10. Hosťujúca prednáška „Muž a žena v Božom pláne“ v rámci slávnosti Ružencovej Panny Márie – Zvolen, Západ
 • 10.10. Snem Fóra života – Rajecké Teplice (fotogaléria)
 • 15.10. Stretnutie s novými dobrovoľníkmi projektu Sára v Banskej Bystrici (fotogaléria)
 • 16.10. Nitra, zadadanie Rady pre rodinu KBS
 • 17.10. CPR: Celoslovenské stretnutie všetkých centier pre rodinu za účelom koordinácie aktivít a rozhodovaní o vytvorení asociácie Centier pre rodinu (fotogaléria)
 • 22.10. Billingsova metóda, CPR
 • 23.10. Stretnutie prorodinných organizácií na úrovni mesta za účelom diskusie o možnosti zorganizovania „Medzinárodného týždňa pre rodinu“
 • 24.10. Badín, víkendové stretnutie účastníkov Škola rodiny (fotogaléria)
 • 24.10. CPR: Náš DOM I.a – Stretnutie mladomanželov do 5 rokov na pôde CPR s kňazom a skúseným manželským párom Oravcových (fotogaléria)
 • 28.10. Billingsova metóda, CPR
 • 4.11. Billingsova metóda, CPR
 • 7.11. CPR. Kvartálne stretnutie absolventov školy rodiny na tému Uzdravenie rodových koreňov (DVD záznam k dispozícii na požiadanie v CPR) (fotogaléria)
 • 13.11. Svätá omša v spolupráci s ekumenickým hnutím mládež s misiou  (fotogaléria)
 • 14.11. , CPR, 1. stretnutie, Kurz Symptotermálna metóda plánovaného rodičovstva (fotogaléria)
 • 21.-22.11.,CPR, Badín, Škola rodiny,
 • 8.12.09 CPR: Zasvätenie detí Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie (fotogaléria)
 • 12.12. CPR: Náš DOM I.b – Stretnutie mladomanželov do 5 rokov na pôde CPR s kňazom a skúseným manželským párom Oravcových (pre dobrú odozvu opakované)
 • 13.12. CPR, 2. stretnutie, Kurz Symptotermálna metóda plánovaného rodičovstva (fotogaléria)
 • 09 -12 2009 – PRAVIDELNÉ DETSKÉ KRÚŽKY A STRETNUTIA (fotogaléria)