2008

Chronologický prehľad aktivtít:

 • 10.5.2008, CPR, Jednodňová duchovná obnova pre rodiny
 • 10.5.2008, Žiar n. Hronom 14.00, Bohoslužba slova pri príležitosti 10. výročia inštalácie Pamätníka nenarodeným deťom.
 • 11.5.2008, Harmanec 14:00: Oslava dňa matiek
 • 15.5.2008, CPR 17:00, Stretnutie dobrovoľníkov projektu Sára
 • 17.5.2008, Rajecká lesná: Stretnutie s rodinami projektu Rádio Lumen hľadá lumenrodiny
 • 18.5.2008, Senec: Rajecká Lesná: Stretnutie s rodinami projektu Rádio Lumen hľadá lumenrodiny
 • 29.5.2008, CPR 17:00, Sv. omša pre rodiny + spoločenstvo
 • 31.5.2008, Prešov, Stretnutie s rodinami projektu Rádio Lumen hľadá lumenrodiny
 • 1.6.2008, Banská Bystrica, Stretnutie s rodinami projektu Rádio Lumen hľadá lumenrodiny
 • 5.6.2008, Katedrála BB, Sv. omša venovaná rodinám v prenose rádia Lumen
 • 7.6.2008, CPR, Jednodňové školenie o rodine pre animátorov spoločenstva DOMKA
 • 14.6.2008, CPR, Jednodňová duchovná obnova pre rodiny
 • 25.6.2008, CPR, Kinderfest – zakončenie kurzu NJ pre deti
 • 29.7.2008, CPR, Požehnanie mamičiek pred pôrodom
 • 8.8.2008, Katedrála BB, Sv. omša venovaná rodinám v prenose rádia Lumen
 • 12.8. – 17.8.2008, Vysoká nad Úhom, Púť radosti – prednášky pre mladých o ľudskej láske na tému: „Láska nezávidí“.
 • 4.9. – 7.9.2008, Ružomberok, medzinárodná vedecká konferencia „Rodina a médiá“, spoluúčasť, sprevádzanie zahraničných hostí + rokovania.
 • 11.9.2008, Katedrála BB, Sv. omša venovaná rodinám v prenose rádia Lumen
 • 13.9.  – 14.9.2008, Zvolen, program pri vlaku Jána Pavla II. TOTUS TUUS
 • 13.9.2008, B. Bystrica, Stánková prezentácia aktivít CPR v rámci „Dni mesta BB“
 • 19.9.2008, Krupina, 18:00, Sv. omša + katechéza pre rodiny
 • 20.9.2008, CPR, Stretnutie animátorov pastorácie snúbencov pod záštitou KBS
 • 21.9.2008, CPR, Celodenná blízka príprava snúbencov
 • 25.9.2008, Stretnutie spoluorganiz. projektu „Banská Bystrica mesto rodiny“
 • 25.9.2008, CPR, 17:00, Sv. omša pre rodiny + spoločenstvo
 • 28.9.2008, CPR, Celodenná blízka príprava snúbencov
 • 5.10.2008, 15.00 Laskomer, Opekačka v prírode s rodinami
 • 5.10.2008, CPR, Celodenná blízka príprava snúbencov
 • 6.10.2008, BB diecéza, List kňazom na tému „Snubné tajomstvo“
 • 8.10.2008, CPR, 17:00, Stretnutie dobrovoľníkov projektu Sára
 • 8.10.2008, CPR, 19:00, Úvodné stretnutie Katechézy o ľudskej láske
 • 9.10.2008,  Katedrála BB, Sv. omša pre rodiny v prenose rádia Lumen
 • 15.10.2008, CPR, 17:00, Stretnutie dobrovoľníkov projektu Sára
 • 15.10.2008, CPR, 19:00, Katechézy o ľudskej láske
 • 18.10.2008, Rajecká Lesná, Aktívna účasť na Sneme Fóra života
 • 20.10.2008 – 2.11.2008, CPR: Výstava „Najlepšie je s mamou a otcom“
 • 21.10.2008, CPR 16:00: Prednáška o kojení
 • 22.10.2008, CPR, 19:00, Katechézy o ľudskej láske
 • 24.10 – 26.10.2008, Turzovka: Celovíkendové stretnutie Centier pre rodinu Slovenska s cieľom výmeny skúseností a vytvorenie užšej spolupráce.
 • 29.10.2008, Stretnutie spoluorganiz. projektu „Banská Bystrica mesto rodiny“.
 • 29. 10. 2008, CPR, 17:00: Prednáška o pestúnstve a náhradnom rodičovstve
 • 29.10.2008,  CPR, 19:00, Katechézy o ľudskej láske
 • 30.10.2008, CPR, 17:00, Sv. omša pre rodiny + spločenstvo
 • 5.11.2008, CPR, 19:00, Katechézy o ľudskej láske – Tajomstvo samoty
 • 6.11.2008,   Katedrála BB, 18:00, Sv. omša pre rodiny v prenose rádia Lumen
 • 10.11.2008, Jastrabá, 17:30: Stretnutie s rodinami farnosti Jastrabá
 • 12.11.2008, CPR, 19:00, Katechézy o ľudskej láske – Tajomstvo jednoty
 • 13.11.2008, CPR, 17:00: Adorácia pre rodiny + prípravná katechéza na celosvetové stretnutie rodín so Sv. Otcom – Mexico City 2009.
 • 14.11.2008, Badín, 9:45: Hosťujúce prednášky o rodine seminaristom 6 roč.
 • 14.11.2008, Vstup do rádia Lumen rubrika Rodina – Mexiko 2009.
 • 15.11.2008, CPR, 16:00: Kurz prirodzenej metódy plánovania rodiny LPP
 • 21.11.2008, CPR, 17:00: Diskusný večer s p. europoslancom MUDr. Miroslavom Mikolášikom na tému: „Má Európa problém chrániť ľudský život?“
 • 19.11.-22.11.2008, Rím: Účasť na konferencii „Ako vyučovať morálnu teológiu“.
 • 23.11.2008, Katedrála: Multimed. prezentácia: 1 misijná cesta sv. Pavla.
 • 26.11.2008, CPR, 19:00, Katechézy o ľudskej láske – Tajomstvo nahoty
 • 27.11.2008, CPR, 17:00: Sv. omša pre rodiny + spločenstvo
 • 28.11.2008, KU Ružomberok: Účasť na konferencii „Bioetické konflikty, stav a sociálne dôsledky 40 rokov po „Humanae vitae“
 • 28.11. – 30.11.2008, Kľačno: Evanjelizačný KURZ RÚT pre manželov
 • 30.11.2008, Katedrála, Multimed. prezentácia: 2 misijná cesta sv. Pavla.
 • 3.12.2008, CPR 17:30, Stretnutie dobrovoľníkov projektu Sára
 • 3.12.2008, CPR, 19:00, Katechézy o ľudskej láske – Spoločenstvo osôb
 • 4.12.2008, Katedrála BB, Sv. omša pre rodiny v prenose rádia Lumen
 • 5.12.2008, CPR, 17:00: Bohoslužba slova pre rodiny a stretnutie detí s Mikulášom + spoločenský program pre rodiny
 • 6.12.2008, CPR, Adventná duchovná obnova pre rodiny (karmelitáni)
 • 7.12.2008, Katedrála, Multimed. prezentácia: 3 misijná cesta sv. Pavla
 • 8.12.2008, CPR, Sv. omša pre rodiny s obradom zasvätenia detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. – fotogaléria10.12.2008, BB mesto: Celodenné stretnutie partnerov projektu „Banská Bystrica, mesto rodiny“
 • 10.12.2008, CPR, 19:00, Katechézy o ľ. láske – Autentické spoločenstvo
 • 11.12.2008, KU Ružomberok: Otvorená diskusia so študentami žurnalistiky KU na tému Teológia tela, verzus antikoncepcia.
 • 11.12.2008, CPR, Adorácia + katechéza pre rodiny Mexico 2009
 • 13.12.2008, CPR 16:00: Kurz prirodzenej metódy plánovania rodiny LPP
 • 14.12.2008, CPR 14:00: Stretnutie so snúbencami
 • 14.12.2008, Katedrála, Multimed. prezentácia: Cesta sv. Pavla do Ríma
 • 16.12.2008, CPR 15:45: Požehnanie mamičiek pred pôrodom
 • 17.12.2008, CPR 16:15: Požehnanie mamičiek pred pôrodom
 • 17.12.2008, CPR, 19:00, Katechézy o ľudskej láske – Príbeh narodenia
 • 18.12.2008, CPR, 17:00: Sv. omša pre rodiny + spločenstvo