Kritéria

Do služby budú zaradené rodiny s:

  • viacerými deťmi
  • s deťmi s postihnutím
  • a rodiny, ktoré nemajú príbuzných v mieste bydliska a akútne potrebujú podporu a pomoc.

Doporučenú rodinu navštívi koordinátor, rozhovorom zistí potreby a možnosti pomoci v danej rodine. Po konzultácii bude rodine pridelený dobrovoľník, ktorý počas doby navštevovania rodiny je supervízne doprevádzaný.