Projekt

História vzniku služby

Služba – projekt, má svoje korene v Košiciach. Vznikol na základe konkrétnych potrieb rodín, ktoré sa dostali do krízovej situácie, štát im však nevedel zabezpečiť pomoc v potrebnej miere. Z konkrétnych skúsenosti pomoci rodine a posilnenia dozrievania dobrovoľníka vznikla myšlienka, vytvoriť projekt pre pomoc rodine a dozrievanie mladého človeka.

Projekt sme začali realizovať v Bratislave v roku 2000 a v Banskej Bystrici od marca 2007.

Spoločenstvo dobrovoľníkov sme pomenovali SÁRA, podľa našej sestry, ktorá obetovala svoj život za záchranu židov a sestier.

Z denníka sestry Sary
„Urobila som šestnásť návštev v rodinách zisťujúc ich životné podmienky a pracovala som do piatej večer. Šla som na hrozné miesta! Nikdy v živote som nevidela takú krajnú biedu! Áno, chudoba môže sama o sebe trvať, to nie je cudzie Bohu. Ale ak sa stáva takou extrémnou, to zabíja telo i dušu. Úbohí, úbohí ľudia! …Sociálna sestra musí byť pochodňou. Musí ľuďom dávať svetlo na ceste; na ceste, kde môžu dosiahnuť Boha. Musím byť horiacim svetlom!“