Internet a copy

V rámci našich služieb ponúkame:

  • možnosť pripojenia k internetu v cene 0,20 € (6,03 Sk) za každých 15 minút.
  • možnosť ČB a farebnej tlače z PC ČB a farebného kopírovania z vašej predlohy

Všetko za veľmi nízke ceny!!!