Zriaďovateľ

Milí priatelia,

manželstvo a rodina, ak dôsledne plnia svoje poslanie, vytvárajú najcennejšie bohatstvo ľudstva. Cirkev toto dobre vie. Nakoľko ona je „matkou a učiteľkou“ už dvetisíc rokov, svoju skúsenosť o rodine vkladá do svojho učenia a odovzdáva ho dnešným manželom, aby čím lepšie rozumeli svojmu vlastnému manželstvu a tak vytvorili schopnú a zdravú rodinu.

Keďže kresťanská rodina je prvým a najpovolanejším spoločenstvom na to, aby sa účinne ohlasovalo evanjelium človeku od jeho útleho detstva v snahe priviesť ho k plnej ľudskej a kresťanskej zrelosti, Cirkev zakladá centrá pre rodiny, manželským párom ponúka schopných kňazov i laických odborníkov, aby táto potrebná práca dosahovala čím lepší efekt. Nech takto Pán žehná aj Centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy a všetkých jeho priekopníkov.

Mons. Rudolf Baláž
diecézny banskobystrický biskup