Krúžky pre deti

Tanečný krúžok

Milé mamičky,

ak máte dieťa vo veku od dvoch rokov a tiež záujem prihlásiť ho v tomto školskom roku na Tanečný krúžok pre deti u nás v Centre pre rodinu, môžete ho prihlásiť do 20.9.2013 na tel. čísla 0915 973 985,  0903 722 188, alebo formou emailu na : rodinabb@rodinabb.sk  (uveďte: meno dieťaťa, rodiča, kontakt). Deti môžete prihlásiť tiež zápisom na prihlasovací hárok v herni Rodinkovo.
Úvodná hodina je 25.9.2013 o 9.15 hod. v Centre pre rodinu. Tanečnú bude viesť opäť pani Mgr. Janka Čvikotová.
Ostatné podrobnosti sa dozviete pri osobnom stretnutí.

Tešíme sa na Vás.

Centrum pre rodinu, Kapitulská 21, Banská Bystrica