Modlitby matiek

Modlitby matiek je hnutie, rozšírené na celom Slovensku a malé spoločenstvá mám, modliacich sa spoločne za svoje deti, stále pribúdajú. V tomto roku oslávili už 10. výročie svojej pôsobnosti.

Modlitby matiek – ako to bolo od začiatku

„Pretože sa k našim modlitbám pridalo v poslednom čase veľa matiek, ktoré o Modlitbách matiek nevedia nič alebo len veľmi málo, prinášame pár riadkov o tom, ako Boh koná v našom živote a ako vznikla komunita Útecha – Solace community.“

Úryvok listu koordinátorky hnutia MM na Slovensku Jany Pajanovej

Brožúrku Modlitby matiek šíri toto hnutie zadarmo, ale váš príspevok im pomôže pri uhrádzaní nákladov na tlač a distribúciu. Viac informácii o hnutí Modlitby matiek môžete získať na adrese:

Na Slovensku:
Jana
Modlitby matiek z komunity Útecha
P. O. Box 137
850 00 Bratislava 5
Tel./fax: 02 6381 4054

V Anglicku:
Veronica & Sandra
Mothers Prayers of tne Solace Community
P. O. Box 416, Sevenoaks,
Kent TN14 6WE
Tel./fax: 01959 532 505

Spoločenstvo matiek sa stretáva pod vedením MUDr. Aleny Bartkovej. Kontakt: 0915 700 504