Modlitby otcov

Modlitby otcov je hnutie, ktoré sa snaží spolupracovať s Pánom pri obnove otcovstva skrze modlitbu. Hlavným prvkom spirituality tohto hnutia je hľadanie Božej vôle v životoch otcov skrze úplné odovzdanie sa do Jeho rúk, v dôvere v Jeho plány.

Členovia MO sa modlia za všetkých otcov, za Božie požehnanie pre svoje rodiny – manželky a deti.

Modlitby otcov sú súčasťou „Solace Community“ (spoločenstvo Útecha). Veľká vďaka za vznik MO patrí Modlitbám matiek, ktoré vznikli ako prvé z tohto spoločenstva a v krátkom čase sa rozšírili do celého sveta. Deti viery sú treťou vetvou spoločenstva Útecha.

V Diecéznom centre pre rodinu prebiehanú modlitby otcov pod vedením Mgr. Kamila Bartku.
Kontakt: 0905 828 101.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spiritualite mužov, zájdite si na www.spiritualita.sk.