Úvod

Manželstvo

Možno Vás ten deň ešte len čaká…
Možno ho máte práve za sebou…
Možno už odvtedy prešli desaťročia…
Na také dni sa určite nezabúda.
Stáli ste vedľa seba a ruka v ruke ste sľubovali,
že to najcennejšie,
čo máte, seba samého, dávate človeku,
ktorý stojí vedľa Vás.
Nie na dnes, nie na tri roky…nie na skúšku.
Navždy. Úplne. (365 manželských inšpirácií Jemu a jej)

„Manželská láska je obrazom
momentu sebadarovania zo strany Boha človeku „od vekov“ vyvoleného v Kristovi.  Je to úplný dar, svojou podstatou neodvolateľný.“