Bohoslužba slova pre obdobie Veľkého pôstu

od autora: | 16. marca 2011

Ostaňme s Ním a bdejme

Farnosť Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského pozýva počas Pôstneho obdobia na bohoslužbu slova, ktorá má byť hlbšou prípravou k prežívaniu Veľkonočného trojdnia. Svätý Otec Benedikt XVI. nás v 65. bode Apoštolskej exhortácie Verbum Domini povzbudzuje, aby sme častejšie venovali čas sláveniu Božieho slova. Ponúka viacero spôsobov, ako čítať Písmo a uvažovať nad ním. Bohoslužba slova sa bude konať vo štvrtky 17. marca, 24. marca, 31. marca a 7. apríla 2011 o 16:00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

ODPORUCANA WEB STRANKA
http://www.blazejstrba.eu/