Deň rodiny 2013 – správa z uskutočnenej akcie

od autora: | 22. mája 2013

Slávenie Trojdnia Dňa rodiny v Banskej Bystrici, 17. – 19. 5. 2013

„Slávime deň, kedy si pripomíname, čo rodina znamená pre nás ako veriacich, aj ako občanov našej republiky. Rodina odzrkadľuje spoločenstvo osôb Najsvätejšej Trojice, pretože sme stvorení na Boží obraz.

Manželstvo a rodina naozaj pochádzajú z Božej ruky, Boh stvoril človeka ako muža a ženu, oni navzájom sú rovnocenní, majú rovnakú vysokú dôstojnosť v Božích očiach, fyzicky a psychicky nie sú rovnakí, pretože sú povolaní k rozličným úlohám.

Manželstvo a rodina existovali skôr ako verejná moc, preto spoločnosť musí rešpektovať a chrániť rodinu. Rodina pozostáva z muža, ženy a detí, no niekedy sa stane, že manželia túžia mať deti, ale tento veľký dar od Pána Boha nedostanú, aj vtedy je to rodina, lebo sú otvorení pre život,“ uviedol banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec v piatok 17. mája 2013 v Katedrále sv. Františka Xaverského (záznam na stránkach Rádia Lumen).

V sobotu program pokračoval ďalej v historickej Radnici pod názvom „Ako si upiecť šťastnú rodinu“, hosťami boli manželské páry a rodiny, ktoré hovorili na rôzne témy ako odpustenie, vyjadrovanie si lásky, priateľstvo, spoločný čas, dôvera, otvorenosť, povzbudenie, trávenie voľného času, úcta a rešpekt, prínos rozdielnosti, objavovanie talentov u detí, vzťah s vnúčatami. Všetky tieto dôležité hodnoty, pomôžu tomu, aby rodina bola príjemným miestom pre život.

V nedeľu za slnečného počasia prišlo do parku pod Pamätníkom viac ako 550 rodín, ktoré „Hľadali recept na šťastnú rodinu“. Program pre rodiny bol veľmi pestrý, cez rôzne kultúrne, zábavné, športové, náučné aktivity, či tvorivé dielne. Taktiež nechýbali stánky organizácií, ktoré podporujú hodnoty manželstva a rodiny.

Do Dňa rodiny sa zapojilo vyše 100 dobrovoľníkov, ktorí venovali svoj čas rodinám v Meste Banská Bystrica.

Fotogaléria Deň rodiny 2013