Formačný kurz Billingsovej ovulačnej metódy

od autora: | 8. októbra 2013

Antropologická revolúcia ako nazval Ideológiu Gender Benedikt XVI. je priamym dôsledkom nezvládnutej sexuálnej revolúcie a nesprávneho žitia čnosti manželskej čistoty. Z toho dôvodu v našom Centre pre rodinu ponúkame kurzy prirodzených metód plánovaného rodičovstva. Otázka intímneho života nie je otázkou morálky, ale antropológie s priamym dopadom na manželskú jednotu a vernosť a taktiež výchovu a rast ďalších generácií.

12. 10. 2013, od 10.00 do 14.00 hod., CJPII., Kapitulská 21, Banská Bystrica

Formačný kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú žiť podľa Božieho poriadku, ktorý dal Boh do našej prirodzenosti. Tiež pre tých, ktorí chcú šíriť kultúru života, aby získali dostatočné poznatky v oblasti teológie manželstva a rodiny a prirodzenej regulácie počatia. „Veľkosť a význam pravdy o človeku“

Kurz určený pre katechétov, kňazov, mládež, snúbencov a manželov.