Knižné novinky z Centra pre rodinu

od autora: | 3. apríla 2014

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu upozorňuje na dve nové publikácie, ktoré sú nesmierne potrebné práve na tento čas zápasu o Civilizáciu lásky a kultúru rodiny pre naše Slovensko.

Autorom prvej „Kultúra rodiny – reč lásky“ je don LIVIO MELINA – rektor pápežského Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium teológie manželstva a rodiny v Ríme. Kniha kauzálnym spôsobom odhaľuje korene antipersonalistických tendendcií, ktoré súvisia s degradáciou mravnosti dnešnej doby a ponúka nielen pochopenie tohto problému v kontexte učenia bl. Jána Pavla II a Benedkta XVI., ale aj rozvíja a dopĺňa reflexiu témy manželstva a rodiny o ďalšie podstatné argumenty.
Možnosť objednania knihy (stránky vydavateľstva Don Bosco)
Druhá publikácia: „Učiť sa milovať – 30 otázok a odpovedí ako sa nepomýliť v najdôležitejšom dobrodružstve života“ stručne a veľmi jednoducho preberá všetky zásadné témy na základnej úrovni. Je určená najmä pre dospievajúcu mládež na stredných a vysokých školách. Brožúrka bola pôvodne zostavená pre mladých na Svetové stretnutie mládeže v Madride 2011. Myslím, že dnešná mládež potrebuje v oblasti hľadania Otcovej lásky od nás silnú pomocnú ruku, lebo aj keď hľadá krásnu lásku, nachádza ju len ťažko, pretože všetkými kanálmi sa jej ponúkajú iné vzory.
Možnosť objednania knihy (stránky vydavateľstva Don Bosco)