Knižné novinky

od autora: | 13. júna 2014

Upozorňujeme na dve nové knižné publikácie, ktoré sú už dostupné na našom trhu:

Telo zjavuje Boha – Autorka Katrina J. Zeno  načrela do katechéz svätého Jána Pavla II., známych ako teológia tela. A vediac, že vyjadrovanie tohto pápeža bolo aj je pre mnohých zložité, pokúsila sa pretlmočiť jeho učenie o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči.
Antikoncepcia – Ján Mária Košč sa pokúsil popísať tému antikoncepcie z interdisciplinárneho prístupu a ponúknuť informácie a vysvetlenia, ktoré potrebuje každý, kto sa s touto problematikou stretne na akejkoľvek rovine, aby mohol zaujať zodpovedný postoj. Nájdete tu vysvetlenie témy z pohľadu biologického a medicínskeho a tiež teologického, či morálneho.