Kurz blízkej prípravy na manželstvo

od autora: | 24. apríla 2017

Milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na KURZ BLÍZKEJ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO. Kurz je určený pre mladých, ktorí ešte nemajú konkrétny termín sobáša, nie je teda je náhradou bezprostrednej prípravy pred prijatím sviatosti manželstva. Chceme ním reagovať na početné výzvy Sv. Otca Jána Pavla II., ale aj Sv. Otca Františka ale najmä poskytnúť pomoc párom dozrievať v ich láske tak aby mohli rozmýšľať nad správnymi cieľmi a víziami.

Kurz sa uskutoční 26 – 28. mája 2017 v Banskej Štiavnici.
Cena za celý pobyt je 50 € na osobu.
Viac informácií a prihlásenie sa na adrese: anna@rodinabb.sk
Plagátik kurzu (JPG)