Liturgia rodiny

od autora: | 31. októbra 2020

V čase keď sú brány chrámov zatvorené zostáva prežívanie sviatočných dní umožnené iba v kruhu najbližšej rodiny. Sledovanie TV prenosov je avšak pre rodiny zvlášť s deťmi náročné, pretože tie potrebujú interakciu. Odporúčame Vám preto „Liturgiu domácej cirkvi“, ktorú pripravuje ThLic. Róbert Neupauer, absolvent Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre štúdium teológie manželstva a rodiny v Ríme, kňaz vyčlenený pre pastoráciu rodín Spišskej diecézy. Vždy aktuálne texty sú z toho dôvodu primárne na stránkach Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy.

Tento spôsob prežívania liturgie v rodinách sa už počas predchádzajúcich vĺn zatvorenia chrámov stretol s veľkým ohlasom v samotných rodinách a budeme preto radi, ak posilní aj Vás.

Nižšie ponúkame možnosť stiahnuť Liturgiu domácej cirkvi ako aj exegézy nedeľného evanjelia z prechádzajúcich nedieľ.