Liturgia rodiny

Doplnené o Advent v rodine – Jesseho strom.

Hoci sme nútení zatvárať murované kostoly, tým skutočným chrámom v ktorom prebýva Duch Svätý je naše srdce a celkom iste aj rodina, pretože ona je prvá domáca cirkev. Tá je totiž vybudovaná na základe sviatosti manželstva a ona v sebe obsahuje prvú a základnú evanjelizačnú misiu. Teda hoci sa môže dať dišpenz od slávnostného zhromažďovania počas nedeľnej liturgie v murovanom chráme, predsa len nikto nemôže dišpenzovať nás samotných od svojho osobného vzťahu s Bohom a rovnako sa nedá dišpenzovať rodina, aby prestala byť sebou samou t.j. miestom kde sa rodí duchovná citlivosť a pamäť na Boha. Tam sa totiž denne aktualizuje láska Ježiša pre svoju Cirkev (porov. FC 13).

Nižšie Vám ponúkame možnosť stiahnutia návrhu na slávenie domácej liturgie tak ako ho pripravil don Renzo Bonetti v rámci projektu Rodina – VEĽKÉ TAJOMSTVO.