Odovzdanie nenarodených detí Bohu

od autora: | 3. marca 2015

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v Banskej Bystrici pozýva rodičov spontánne potratených detí na jednodňové stretnutie, ktorého súčasťou bude odovzdanie detí Božiemu milosrdenstvu a svätá omša s úmyslom za uzdravenie rodiny z následkov potratu. Cieľom stretnutia je vyrovnanie sa so stratou dieťaťa a vzájomné povzbudenie.

18. apríla 2015

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu
Kapitulská 21, Banská Bystrica
Info: rachel@rodinabb.sk tel. 0911 911 794
www.rachel.rodinabb.sk

 

Na stiahnutie:

Plagátik – stretnutie po spontánnom potrate (PDF)