One of Us

od autora: | 26. júna 2013

Pridajte sa k iniciatíve JEDEN Z NÁS a pomôžte nám dosiahnuť milión podpisov do 1. novembra 2013.

„Jeden z nás“ je jednou z prvých registrovaných Európskych občianskych iniciatív (EOI) v Európskej únii. Jej cieľom je značne podporovať ochranu ľudského života od počatia v Európe – v rámci možností kompetencie EÚ. Založená na definícii ľudského embrya ako počiatku ľudskej bytosti, na základe nedávneho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (Brüstle vs. Greenpeace), iniciatíva „Jeden z nás“ žiada EÚ aby skončila s financovaním aktivít, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí, zvlášť v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.

EOI „Jeden z nás“ má väčší politický potenciál než akákoľvek iná iniciatíva, ktorá bola doteraz spustená na ochranu dôstojnosti človeka a života od počatia v európskom meradle. Ak bude dosiahnutý konsenzus jedného milióna občanov alebo väčšieho počtu, v celej Európe bude možné zaviesť konkrétny etický štandard s ohľadom na úctu k dôstojnosti každého člena ľudskej rodiny, bez ohľadu na to, aký je mladý.

Želaný výsledok iniciatívy je konkrétny zákaz život ničiacich politík v rámci rozpočtu EÚ, ako aj politická zmena a väčšie povedomie o potrebe rešpektovať prianie takého veľkého počtu európskych občanov. Okrem toho, jurisdikcia na Európskom súde pre ľudské práva, kde sa prerokúvajú mnohé bioetické prípady, by mohla byť pozitívne ovplyvnená.

Iniciatíva „Jeden z nás“ je postavená na širokej podpore: cirkvi, politici, členovia EP a vedúce osobností občianskej spoločnosti sa zaviazali k podpore iniciatívy rôznymi spôsobmi. Okrem zodpovedného výboru, pozostávajúceho zo siedmich občanov rôznych krajín, kampaň v súvislosti s iniciatívou riadi centrálna koordinačná kancelária. Počas roka jej trvania musí byť vyzbieraných najmenej milión podporných podpisov (na papieri aj on-line). Vaša podpora iniciatívy môže mať kľúčovú dôležitosť!

Viac informácií: www.oneofus.eu/sk