Pohlavný rozdiel a identita verzus rodová rovnosť

od autora: | 26. septembra 2013

Milé rodiny, milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na prednášku s diskusiou Pohlavný rozdiel a identita verzus rodová rovnosť, prednáša ThLic. Marek Iskra, riaditeľ Diecézneho pastoračného Centra pre rodinu.

Prednáška bude zameraná na:

  • Dotýka sa ma Ideológia Gender? Východiská morálky dneška
  • Rod – Gender a jej vízia. Odbor Rodovej rovnosti na Slovensku.
  • Čo a koho financuje Úrad vlády SR? Spoločenské dôsledky.
  • Čo na to Cirkev? Čo na to verejnosť? Riešenia.

1. októbra 2013 o 18.00 hod.
Centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica
a
1. októbra 2013 o 20.00 hod.
Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica

S pozdravom
Centrum pre rodinu