Seminár Dieťa zázrak života

od autora: | 9. októbra 2012

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy
Centrum Návrat v Banskej Bystrici
Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka

Vás srdečne pozývajú na seminár určený pre širokú verejnosť

„Dieťa – zázrak života“

KEDY: streda, 17. október 2012 od 15:30 do 19:00 hod.
KDE: Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica

P R O G R A M

15:30 Otvorenie seminára a privítanie hostí
15:45 – 17:00 Prednášky:

• ThLic. Ján Víglaš – „Vzácnosť a krehkosť ľudského života“ (zápas o život v súčasnej
dobe techniky, tehotenstvo a plodnosť z pohľadu bioetiky)
• Mgr. Michaela Pisoňová – „Manželský život v harmónii s plodnosťou“
• MUDr. Ivan Wallenfels – „Plodnosť a tehotenstvo – prirodzený prístup gynekológa“

(prirodzený prístup v gynekológii a pôrodníctve)

17:30 – 18:30 Diskusné skupiny (súbežne):

1. „Čo znamená mama pre dieťa“ (o vzťahovej väzbe a bezpečnom pripútaní) – vedie
psychoterapeutka PhDr. Jana Gottierová
2. „Ako pomôcť mame, aby zostala mamou“ (o službách pre tehotné ženy v ohrození na
území mesta) – vedú Mgr. Katarína Paľovová a PhDr. Alžbeta Brozmanová-Gregorová
3. „Postabortívny syndróm – projekt Rachel“ (program podpory pre ženy po strate dieťaťa
v dôsledku spontánneho, alebo umelého potratu) – vedie Mgr. Daniela Obšajsníková
4. „Creightonský model“ (systém starostlivosti o plodnosť a alternatívy umelého oplodnenia)
– vedie Mgr. Michaela Pisoňová

18:30 – 19:00 Výstupy z diskusných skupín a závery

Tešíme sa na Vás! Môžete prísť aj s deťmi – bude k dispozícii herňa a dobrovoľníci

Budeme vďační, ak by ste svoju účasť mohli potvrdiť do pondelka 15. 10. 2012 na palovova@navrat.sk alebo 0918 653 817

Seminár je súčasťou festivalu o tehotenstve, rodičovstve a vzťahoch pod názvom „9 dní o tom“, ktorý prebieha na území mesta BB v dňoch 15. – 23. 10. 2012