Seminár o homesexualite v Banskej Bystrici

od autora: | 1. septembra 2014

Milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na formačno–pastoračný seminár o homosexualite Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich, ktorý sa uskutoční v piatok 12. septembra 2014 od 13, 00 – 17, 30 hod.
v konferenčnej miestnosti Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. na Kapitulskej 21 v Banskej Bystrici.

Na seminári odznejú tieto témy:

  • Medicína a homosexualita? Ako prijať človeka?
  • Biblia a homosexualita? Kto je človek?
  • Práva versus diskriminácia?

 

Viac o seminári

Teologická komisia Bioetická subkomisia Konferencie biskupov Slovenska, Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska, Linka Valentín – Gréckokatolícka cirkev Košice, Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy Vás pozývajú na formačno – pastoračný seminár o homosexualite pod záštitou Mons. ThDr. Štefana Sečku PhD., spišského sídelného biskupa Mons. SEODr. Milana Lacha SJ, prešovského pomocného biskupa a Mons. Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa na tému: Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich, ktorý sa uskutoční v piatok 12. septembra 2014 od 13, 00 – 17, 30 hod. v konferenčnej miestnosti Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ul. 21 v Banskej Bystrici.

Program:

Čas: Názov prednášky: Prednášajúci:
1. 13, 00 – 13, 30 Medicína a homosexualita? Mgr. Eliška Madžová
2. 13, 30 – 14, 00 Ako prijať človeka? Mgr. Vitalij Luck
3. 14, 00 – 14, 30 Biblia a homosexualita? ThBibLic. Róbert Jáger
14, 30 – 15, 00 priestor na otázky
15, 00 – 15, 30 prestávka (káva, čaj)
4. 15, 30 – 16, 00 Kto je človek? PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
5. 16, 00 – 16, 30 Práva versus diskriminácia? JUDr. Martin Dilong
16, 30 – 17, 30 priestor na otázky
  • možnosť prihlásiť sa na seminár cez:  www.seminarhom.sk
  • účastnícky poplatok: 1euro.