Sexuálna výchova verzus výchova k manželstvu a rodičovstvu

od autora: | 5. marca 2015

Fórum života v spolupráci s Diecéznym pastoračným centrom pre rodinu Banskobystrickej diecézy a Radou pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska vás pozývajú na seminár Sexuálna výchova verzus výchova k manželstvu a rodičovstvu pod záštitou Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. marca 2015 v Diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej 21 v Banskej Bystrici.

Seminár je určený pre kňazov, katechétov a pastoračných spolupracovníkov (v oblasti predmanželských náuk, prípravy birmovancov či prípravy detí a rodičov na I. sv. prijímanie a pod.) a vedúcich detských a mládežníckych spoločenstiev.

Program:

  • 10.00 Mons. Milan Chautur, košický eparcha a predseda Rady KBS pre rodinu: Otvorenie a úvodný príhovor
  • 10.15 ThLIC. Mgr. Marek Iskra: Hovoria dokumenty Cirkvi o dôležitosti sexuálnej výchovy?
  • 11.00 Mons. ThDr. Marián Bublinec: Výchova k čistote v kontexte novej evanjelizácie
  • 11.50 prestávka
  • 12.00 PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková – Úskalia sexuálnej výchovy – strašenie alebo realita?
  • 13.00 obedňajšia prestávka
  • 14.30 PREDSTAVENIE PROGRAMOV pre výchovu k plnohodnotnému životu v oblasti sexuality
  • a vzťahov
  • 15.15 DISKUSIA
  • 16.00 ZÁVER

V prípade záujmu vás prosíme o prihlásenie sa do 13. marca na:
https://docs.google.com/forms/d/1Vyw0MgAaKjQeAsTuUMnztv9Y-vSi1poUqVIW7exEUdc/viewform?usp=send_form, kde je možnosť objednať si aj obed v cene 5 €.
Viac informácií na: anka@forumzivota.sk

Pozvánka na seminár v BB (PDF)