Stretnutie Kána pre manželov

od autora: | 14. marca 2014

– 27.júl-2.august, Spišská Kapitula –

Kristus medzi nami!

Chcem Vám dať do pozornosti a zároveň Vás pozvať na stretnutie Kána pre manželov. Je to týždňové stretnutie (od 27.7. do 2.8.2014) pre manželov organizované komunitou Chemin Neuf. Tohto roku sa Kána pre manželov koná na Spišskej Kapitule.

Je to čas formácie pre manželské páry, počas ktorého môžu zažiť jednotu v páre, objavovať zmysel manželského života a Boží plán pre manželstvo, obnoviť svoje manželstvo, posunúť sa dopredu vo svojom vzťahu. Na stretnutí zaznievajú témy ako manželská láska, odpustenie, sexualita, a pod. Je tu tiež vytvorený čas na zdieľanie ale aj modlitbu. Je to naozaj pekný čas pre manželov, počas ktorého sa môžu zastaviť a zažiť zázrak Kány, počas ktorej Boh môže dať nové „víno“ do ich vzťahu v podobe jednoty, prehĺbenia ich lásky a vzťahu.

Môžete si pozrieť webovú stránku www.kanapremanzelov.sk kde nájdete informácie o stretnutí, alebo aj kontaktovať zodpovedných za stretnutie na telefónnom čísle 0901913039 – Jozef a Dana Greškovci, ktorí Vám radi dajú odpoveď na prípadne otázky.

Na stretnutie manželia môžu prísť sami alebo aj s deťmi, o ktoré bude postarané a to nasledovne:

  • Ak manželia majú dieťa do 3 rokov, dieťa je počas programu s opatrovateľkou (ideálne je, ak je to niekto, kto príde s manželmi napr. sestra, mama,…. ale ak to nie je možné, tak opatrovateľku zabezpečíme).
  • Deti od 3 rokov do 6 (7) rokov sú v škôlke, ktorá je počas stretnutia zriadená a slúžia v nej manželské páry a služobníci, ktorí sa počas programu pre manželov venujú deťom a tvoria pre nich program – deti majú hry, každý deň krátke duchovné slovo prispôsobené ich veku, modlitbu, karneval a iné aktivity. Manželia si potom deti preberajú pred stravou (obed, večera) a sú s nimi počas osobného voľna.
  • Ak manželia majú staršie deti od 7 rokov a viac, tak pre tieto deti je pripravený tábor, v ktorom je pre nich tiež pripravený program prispôsobený ich veku. Tábor bude v objekte blízko Spišskej Kapituly. Do tábora deti odchádzajú v nedeľu a prichádzajú v piatok večer a sú už s rodičmi do soboty, do konca stretnutia.

S pozdravom

o. Jozef, duchovný správca centra pre rodinu na Sigorde
 

Na stiahnutie: