Katechézy o ľudskej láske Jána Pavla II. na Rádiu LUMEN

od autora: | 10. apríla 2014

Katechézy o ľudskej láske a učenie Jána Pavla II.  si môžete vypočuť každú nedeľu o 10.00 hod. na Rádiu LUMEN.

Karol Wojtyla ešte ako kňaz a biskup sa rád stretával s mladými ľuďmi, snúbencami a manželmi.  Doprevádzal ich na ceste s otcovskou miernosťou a láskou, sám sa od nich učil a nechával sa nimi viesť. Počúval ich príbehy, bolesti a radosti.

Teológia Tela sa zrodila v hlbokej meditácii nad niekoľkými biblickými textami.  Zrodila sa z túžby znovu sa pozrieť na prvotný plán Stvoriteľa a zo snahy zodpovedať na stále kladené naliehavé otázky ohľadom dôstojnosti telesnej lásky a zodpovedného rodičovstva.

Teológia Tela je pracovný názov súboru viac než 130 katechéz, ktoré predniesol Ján Pavol II. pri pravidelných stredajších generálnych  audienciách od septembra 1979 do  novembra 1984. Je v nich zhrnutá a prehĺbená téma Božieho zámeru s ľudskou láskou, téma, ktorá ležala pápežovi Jánovi Pavlovi II. mimoriadnym spôsobom na srdci.

Pre tých, ktorým nevyhovuje termín živého vysielania sú nahrávnky dostupné v archíve Rádia Lumen vo formáte mp3 

Všetky relácie nájdete v archíve Rádia Lumen:

Učenia Jána Pavla II.   122013, 012014, 022014

Okrem uvedenej rubriky bude raz do mesiaca vysielaná k tejto téme venovaná aj kontaktná relácia určená primárne pre mladých Študenské šapitó. 

Na príprave relácií o Učení Jána Pavla II. sa podieľajú:

Košice:

ThDr. Štefan Novotný, PhD., rektor kňazského seminára sv. Karola Boromejského Košice

Mgr. Richard Kucharčík, M.A., PhD., Teologická fakulta TU Košice

Banská Bystrica:

ThLic. Ján Vígľaš, rektor kňazského seminára sv. Františka Xaverského Badín

ThLic. Marek Iskra, Diecézne pastoračné Centrum pre rodinu Banská Bystrica

Ing. Ján Jendrichovský, Inštitút Miles Jesu, informatik

Bratislava:

don. ThLic. Marián Valábek, Arcidiecézne pastoračné Centrum pre rodinu Bratislava