Uzdravenie sexuálnych zranení za pomoci svätých

od autora: | 7. apríla 2014

Správa o prednáške a prezentácii knihy Dawn Edenová – „Uzdravenie sexuálnych zranení za pomoci svätých“, stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v  stredu 27. 11. 2013 o 19.00 hod. v Kňazskom seminári sv. F. Xaverského v Badíne.

Následky, ktoré so sebou prináša neschopnosť ochrániť nevinnosť detí, sa ťahajú celým ich životom. Obete, dokonca ešte ako aj dospelí, neprestajne bojujú s neutíchajúcim pokušením sebaodsudzovania. Dawn Edenová sa otvorene delí o svoje zážitky a zážitky svojich priateľov pri hľadaní ciest uzdravenia týchto rán. Vo svojej ceste uzdravenia predstavuje viac či menej známych svätcov, čo umne pretkáva svojimi vlastným osobným príbehom. Možno zažijete úžas a úľavu pri zistení, že medzi tými, o ktorých Cirkev s istotou tvrdí, že sú najbližšie Srdcu Ježišovmu, sú dospelí, ktorí boli zranení a uzdravení; dospelí, ktorých rany sa stali zdrojom bohatstva ich lásky, keďže ich rany otvorili priestor pre definitívnu transformáciu v Ježiša Krista.

Na stiahnutie:

Správa:

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Bansko-bystrickej diecézy v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Františka Xaverského pripravilo pre širokú odbornú aj laickú verejnosť neobvyklú prednášku americkej konvertitky Dawn Eden. Uskutočnila sa v stredu 27. novembra v Badíne, v aule kňazského seminára, a bola spojená s prezentáciou jej knihy Uzdravenie sexuálnych zranení s pomocou svätých v rámci spisovateľkinho turné po Slovensku.

Prednáška pozostávala z troch častí. V prvej časti predstavila Dawn Eden prítomným svoju cestu ku konverzii. Veľmi otvorene a objektívne opísala svoje zranenia z detstva a negatívne skúsenosti ako obete sexuálnych deliktov. Zdôraznila fakt, že mnohokrát si ľudia s podobnými zraneniami nedokážu sami sebe priznať potrebu uzdravenia. Avšak takéto priznanie je nevyhnutným prvým krokom k ich uzdraveniu. V druhej časti spisovateľka upozornila na to, že mnohí svätí boli privedení k dokonalosti práve cestou utrpenia. Kontempláciou modlitby Duša Kristova (Anima Christi) poukázala na význam Ježišových rán pre uzdravenie z našich rán. Na záver predstavila poslucháčom život dvoch svätíc, vďaka príkladu ktorých bola schopná prekonať svoju bolesť z detstva, a ktoré ju tiež motivovali k napísaniu prezentovanej knihy.

Po prednáške bolo možné položiť autorke otázky v rámci diskusie, čo prítomní náležite využili. Na záver rektor seminára ThLic. Ján Viglaš poďakoval spisovateľke za jej otvorenosť, úprimnosť a citlivosť. Tiež zdôraznil, že vďaka jej svedectvu o svojej konverzii si katolíci, ktorí boli pokrstení v detstve, dokážu naplno uvedomiť bohatstvo svojej viery. Večer zakončila autogramiáda knihy a neformálne agapé.

Knihu Uzdravenie sexuálnych zranení s pomocou svätých do slovenčiny preložil Štefan Murárik a vydalo ju vydavateľstvo Lúč. Viac informácii o americkej konvertitke a spisovateľke Dawn Eden a o jej činnosti nájdete tu.

Tomáš Jendruch, www.xaver.sk