Zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

od autora: | 4. decembra 2012

Milé rodiny,

 srdečne Vás pozývame na svätú omšu  v predvečer sviatku

 Nepoškvrneného počatia Panny Márie spojenú so zasvätením detí

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 v piatok, dňa 7. decembra 2012 o 16.00 hod

kaplnka Centra Jána Pavla II.