Aktivity Hnutia kresťanských rodín

od autora: | 31. marca 2011

Aktuálne termíny programov FIRES

Ponuka manželom, rodinám a Cirkvi

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku Vás srdečne pozýva na podujatia, ktoré pomáhajú vytvárať jednotu rodiny, takú dôležitú práve v dnešných časoch a odporúčanú manželmi a mladými ľuďmi, ktorí ich absolvovali. Presviedčate sa o tom vo svedectvách uverejňovaných v každom čísle Famílie.

OHNE – STRETNUTIE SNÚBENCOV

Víkendový program pre snúbenecké páry, ktoré sa chcú zodpovedne pripraviť na vstup do manželstva. Začína sa v piatok o 18.00 h a končí v nedeľu o 16.00 h. Bude sa konať v dňoch:

  • 1. až 3. apríla 2011 v Čadci.

Kontakt: Pavol a Elena Dlabačovci, Čadečka 686, 022 01 Čadca; mobil: 0905 468 961; tel.: 041/4331 458; e-mail: pavol.dlabac@gmail.com

  • 8. až 10. apríla 2011 v Exercičnom dome v Marianke.

Kontakt: Ústredie Hnutia kresťanských rodín na Slovensku, Francisciho 3, 811 08 Bratislava, tel.: 02/44461 896; mobil: 0903 421 412; e-mail: hkr@pobox.sk

 

ORIGINÁLNE MANŽELSKÉ REKOLEKCIE

Prinášajú jedinečnú príležitosť na lepšie porozumenie Božiemu zámeru s rodinou a sú jedným z východísk na upevnenie vzájomného vzťahu. Začínajú sa v piatok o 18.00 h a končia v nedeľu popoludní. Uskutočnia sa v dňoch:

  • 8. až 10. apríla 2011 vo Svite.

Kontakt: František a Vierka Mikolajovci, Jarná 3049/3; 058 01 Poprad, mobil: 0905 670 833; 0905 670 845; e-mail: frmikolaj@gmail.com

  • 8. až 10. apríla 2011 v Exercičnom dome v Marianke.

Kontakt: Ústredie Hnutia kresťanských rodín na Slovensku, Francisciho 3, 811 08 Bratislava, tel.: 02/44461 896; mobil: 0903 421 412; e-mail: hkr@pobox.sk

  • 18. až 20. novembra 2011 v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre.

Kontakt: Ing. Martin Tobolka, Centrum HKR, Samova 2, 949 01 Nitre; tel.: 037/7721 747; e-mail: ktobolkova@centrum.sk

 

STRETNUTIE SO SEBOU SAMÝM

Tento víkendový program je určený pre tých, ktorým záleží na tom, aby prežili plnohodnotný život, aby vedeli komunikovať so svojimi blízkymi, ale najmä, aby poznali sami seba. Bude sa konať:

  • 10. až 12. júna 2011 v Exercičnom dome v Marianke.

Kontakt: Ústredie Hnutia kresťanských rodín na Slovensku, Francisciho 3, 811 08 Bratislava, tel.: 02/44461 896; mobil: 0903 421 412; e-mail: hkr@pobox.sk

 

MANŽELSKÉ POREKOLEKČNÉ STRETNUTIE

Program podujatia je určený manželským párom, ktoré absolvovali Originálne manželské rekolekcie a je zameraný na jednotu celej rodiny. Bude sa konať:

  • 10. až 12. júna 2011 v Exercičnom dome v Marianke.

Kontakt: Ústredie Hnutia kresťanskýcxh rodín na Slovensku, Franciciho 3, 811 08 Bratislava, tel.: 02/44461 896; mobil: 0903 421 412; e.mail: hkr@pobox.sk