Program 4. RDC v Rádiu Lumen v roku 2011

od autora: | 31. marca 2011

Motto:
„S Kristom ste pochovaní v krste, s ním ste aj vzkriesení“
z listu apoštola Pavla Kolosanom – ten istý motív ako posolstvo Sv. Otca na pôstne obdobie.

Téma:   Postavy ľudí na Krížovej ceste a v dejinách spásy

14.4. štvrtok.

18:00 – 19:20 hod. svätá omša – Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

Začiatok duch cvičení + eucharistická adorácia

19:20 – 19:35 hod – praktické rady na prežívanie duchovných cvičení

19:35 – 20:00 hod – modlitba posvätného ruženca s úmyslom

20:00 – 20:15 hod – modlitba večerných chvál z Kežmarku

20:30 – 23:00 hod – večerná diskusná relácia na tému: Význam misie sv. Cyrila a  Metoda na našom území.

 

15.4. piatok

16:00 – 17:30 hod. Betánia – pobožnosť krížovej cesty

18:00 – 19:00 hod svätá omša – Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

19:35 – 20:00 hod. modlitba bolestného ruženca s úmyslom

20:00 – 20:15 hod – modlitba večerných chvál z Kežmarku

20:30 – 24:00 hod. Od srdca k srdcu

20:30 – 21:30 hod. eucharistická adorácia z rozhlasovej kaplnky z BB

21:30 – 22:30 hod. úvahy na dané témy

22:30 – 24:00 hod. kontakt s poslucháčmi

 

16.4. sobota

18:00 – 19:15 hod. svätá omša – Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

19:15 – 20:00 hod. modlitba bolestného posvätného ruženca z katedrály s úmyslom

20:30 – 24:00 – 01:30 hod. Od srdca k srdcu

20:30 – 21:30 hod. eucharistická adorácia z rozhlasovej kaplnky z BB

21:30 – 22:30 hod. úvahy na dané témy

22:30 – 24:00 hod. kontakt s poslucháčmi