Národný pochod za život

od autora: | 6. septembra 2013

22. septembra 2013, Košice

Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj slovenské hnutie za život pripája k celosvetového hnutiu.

Vždy aktuálnou výzvou pre každého z nás zostáva snažiť sa ochraňovať život každého človeka v rámci možností každého jednotlivca, skupiny, organizácie, inštitúcie, iniciatívy či zoskupenia.

Slovenskí biskupi k Národnému pochodu za život

Ako pomôcť

Vytlačte si materiály a pomôžte propagovať pochod za život vo svojej farnosti, pastoračnom centre, či škole:

Pomôžte nám so získaním dobrovoľníkov na podujatie: prihlasovací formulár

Oznam pre Banskobystrickú diecézu

Drahí bratia a sestry, dňa 22. 9. 2013 bude v Košiciach prebiehať Národný pochod za život. Otcovia biskupi nás vyzývajú zúčastniť sa tohto Pochodu, ktorým dáme verejne najavo svoj vnútorný postoj chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a tiež sa zasadíme za plné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti predovšetkým v oblastiach ľudských práv, zákonodarstva, školstva, zdravotníctva a médií.

Nejde tu len o ochranu dôstojnosti človeka ako jednotlivca, ale aj o ochranu a podporu tradičnej rodiny a manželstva ako nerozlučného zväzku jedného muža a jednej ženy.

Cestovať sa bude autobusom v skorých ranných hodinách v nedeľu 22. 9., návrat bude v nočných hodinách. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii do predtlačeného formulára, pričom bude treba už vopred zaplatiť poplatok za cestovné, a to dospelí 15€, deti a mládež do 18 rokov 10 €.

Dobrovoľníci, ktorí sú pridelení vo veci objednávky autobusu a zisťovania počtu prihlásených osôb sa budú kontaktovať s konkrétnym prideleným dekanátom.

Viac o podujatí: www.pochodzazivot.sk