Predseda pápežskej rady vyzýva primerane prežívať pôst aj v rodinách

od autora: | 6. septembra 2013

K výzve pápeža Františka k sobotňajším modlitbám a pôstu za pokoj v Sýrii a vo všetkých národoch zasiahnutých vojnou sa pripája aj Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu. V týchto dňoch sa osobitne obrátil na rodiny vo svete. Ako píše, pozvanie zo strany Svätého Otca by malo byť prijaté s veľkou vážnosťou a odhodlaním všetkých. „Zábery, ktoré obleteli svet a naďalej prichádzajúce tragické správy sú výzvou pre naše srdce, našu myseľ, našu vieru. Z tohto dôvodu vás pozývam prijať pápežovo pozvanie a aj v domácnosti prežívať pôst a modlitbu,“ uvádza Mons. Paglia.

V úvode apelu sa tak obracia na rodičov. Žiada ich, aby sa deťom nebáli ponúknuť jednoduchý pokrm v minimálnom množstve. Pôst podľa neho poskytne príležitosť deťom vysvetliť, čo sa deje vo svete, ako aj to, že tieto strašné veci nesmú byť nikomu ľahostajné. Prosí rodičov, aby zároveň nezabúdali ohlasovať nádej na pokoj, ktorú ponúka vzkriesený Ježiš, ktorý zmieril svet nie cez násilie a pomstu, ale sebadarovaním sa.

Do pôstu by sa mali zapojiť aj starí rodičia a celkovo starší. „Ak niekto z nich zažil obdobie vojny, nech porozpráva o tom, čo znamená žiť pod padajúcimi bombami, v neistote zajtrajšieho dňa, a aký zmysel mali ich modlitby v takýchto dňoch,“ píše predseda dikastéria.

Deti a mládež prosí, aby sa v sobotu nesťažovali na pôst, ale naopak, poďakovali sa svojim rodičom za všetko, čo im ponúkajú: „Ba čo viac, požadujte od nich vysvetlenia a dôvody, prečo má skutočne zmysel naďalej žiť na tejto zemi, tak príliš často poznačenej žiaľom a násilím.“

Mons. Paglia vyzýva k modlitbám pri stole za rodiny v Sýrii, za deti, ktoré každý deň umierajú na následky hladu a nenávisti, za mladých, ktorí sú pozývaní k hľadaniu pokojných a nenásilných riešení. Rodiny si môžu spoločne recitovať žalmy, čítať z evanjelia, pomodliť sa desiatok svätého ruženca či zaspievať jednoduché náboženské piesne. Každá rodina je pozvaná zvoliť si spôsob, ktorý jej najviac vyhovuje. –mf–

Zdroj: Vatikánsky rozhlas