Deň rodiny 2011

od autora: | 14. apríla 2011

V sobotu 28. mája 2011 sa uskutoční v Banskej Bystrici oslava Dňa rodiny 2011 pod záštitou primátora mesta Petra Gogolu, ktorý podujatie otvorí o 10:00 hod. na Námestí Štefana Moysesa. Program bude pokračovať hudobno-tanečnými vystúpeniami (detské folklórne súbory, Základná umelecká škola Jána Cikkera, PufflerQuartet), zábavno-športovými aktivitami (Katedra Pedagogiky PF UMB, skauti), tvorivými dielňami (Súkromné CVČ, materské centrá), minikurzom animácie (Bábkové divadlo na Rázcestí), predstavenie Robinson (Divadlo z pasáže), aktivita: „Načo sú deťom rodičia?” (Návrat o.z.). V stánkoch sa budú prezentovať rôzne organizácie z Banskej Bystrice. V priestoroch SC Európa sa v dňoch 23. – 29. mája uskutoční výstava detských kresieb na tému Moja rodina.

Na hlavné pódium na Námestie Š. Moysesa prídu medzi rodiny viaceré známe osobnosti z Banskej Bystrice a okolia. So svojimi bohatými skúsenosťami sa počas celého dňa bude s rodičmi zdieľať aj kňaz Marián Kuffa zo Žakoviec. Informačné centrum Banská Bystrica ponúkne možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o histórii Banskej Bystrice na interaktívnej prehliadke centrom mesta. Tento neobyčajný deň sa uzavrie o 18:00 hod. svätou omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského.

Vyberte si z programu:

Vystúpenia na pódiu:
10:00 Otvorenie
10:30 Základná umelecká škola (Swingový orchester, Tanečný odbor, zbor Zvonček, Literárno – dramatický odbor)
11:40 DFS Prvosienka
12:15 OZ Návrat – diskusia “Načo sú deťom rodičia?”
13:30 Puffler kvartet
14:30 DFS Dratvárik
15:00 DFS Matičiarik

Radnica MsÚ, Nám SNP 1:
10:30 Prednáška s diskusiou o. Marián Kuffa zo Žakoviec
13:30 Divadlo z Pasáže – Robinson
14:30 Prednáška s diskusiou o. Marián Kuffa zo Žakoviec

Katedrála sv. Františka Xaverského:
18:00 Svätá omša

Sprievodný program:

Nám. Š. Moysesa
* Animácie Bábkového divadla na Rázcestí
* Interaktívna prehliadka mesta
* Zábavné a športové hry pre deti
* Kvízy pre rodiny* Tvorivé dielne
* Trh organizácií *Aktivity Bratská cirkev baptistov
* Skautské aktivity* Katedra pedagogiky PF UMB
* Aktivity Materských centier a Centra pre nepočujúcich
* Stretnete aj predstaviteľov verejného, kultúrneho a cirkevného života

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do priestorov Radnice a Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ul. č.21

Stredoslovenské múzeum pri príležitosti Dňa rodiny pripravuje na nedeľu 29. mája možnosť návštev tvorivých dielní a výstav pre celé rodiny za jednotné vstupné 0,50 €, a to v priestoroch Tihányiovského kaštieľa v Radvani v čase 9:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00 hod., Thurzovom dome na Nám. SNP 4 a Matejovom dome na Nám. Š. Moysesa 20 v čase 10:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30 hod.

Deň rodiny je občianske podujatie, ktoré iniciovala Organizácia spojených národov, keď vyhlásila rok 1994 za medzinárodný rok rodiny a následne každoročne 15. máj za celosvetový Deň rodiny. Tento rok sa Deň rodiny bude sláviť v 13 mestách Slovenska. Hlavnou myšlienkou je: „Aby deti otcov mali, aby mali mamy“, s podtitulom „príď to povedať nahlas!“ Cieľom je podporiť prirodzenú rodinu založenú na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti. Koordinátorom podujatia v celoslovenskom meradle je Fórum kresťanských inštitúcií, na regionálnej úrovni Deň rodiny organizuje Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy v spolupráci s mestom Banská Bystrica za aktívnej účasti viacerých občianskych združení a organizácií.